Remissyttrande - promemorian Nya bestämmelser i anslutning till konkurrensregelverket

Remissyttrande: 25 september 2023
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: 2023/817
Ert diarienr: KN2023/03687

 

Konsumentverket har inga synpunkter på förslaget.

 

__________________________

 

Detta yttrande har beslutats av avdelningschefen Joachim Allard. I handläggningen har också föredragande enhetschefen Kristofer Johannesson deltagit.

 

__________________________

Joachim Allard, beslutande
Kristofer Johannesson, föredragande