Remissyttrande - Statens ansvar för det svenska flygplatssystemet – för tillgänglighet och beredskap (Ds 2023:3)

Remissyttrande: 21 april 2023
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: 2023/208
Ert diarienr: LI2023/01786

li.remissvar@regeringskansliet.se

li.transport.remissvar@regeringskansliet.se

 

Konsumentverket har inga synpunkter.

 

________________________

Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Joachim Allard. I handläggningen har också föredragande enhetschef Johan Ohlsson deltagit.

________________________

Joachim Allard, beslutande 
Johan Ohlsson, föredragande