Remissyttrande - Sveriges säkerhet i etern (SOU 2023:63)

Remissyttrande: 14 december 2023
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: 2023/1451
Ert diarienr: Ku2023/01106

 

Kulturdepartementet

 

 

Konsumentverket har inga synpunkter.

 

__________________________

 

Detta yttrande har beslutats av generaldirektör Cecilia Tisell. I handläggningen har också föredragande stf generaldirektör Mia Ohlsson deltagit.

 

__________________________

Cecilia Tisell, beslutande
Mia Ohlsson, föredragande