Remissyttrande - Teknisk översyn av vissa indexeringsbestämmelser

Remissyttrande: 19 december 2023
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: 2023/1575
Ert diarienr: Fi2023/03263

 

 

Finansdepartementet

 

 

Konsumentverket har inga synpunkter.

 

__________________________

 

Detta yttrande har beslutats av generaldirektör Cecilia Tisell. I handläggningen har också föredragande stf generaldirektör Mia Ohlsson deltagit.

 

__________________________

Cecilia Tisell, beslutande
Mia Ohlsson, föredragande