Remissyttrande avseende remiss Förlängning av obligatorisk identitetskontroll vid resa med passagerarfartyg

Remissyttrande: 15 november 2023
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: KOV 2023/1287
Ert diarienr: LI2023/03507

Landsbygds- och infrastrukturdepartementet: li.remissvar@regeringskansliet.se

 

Konsumentverket har inga synpunkter.

 

__________________________

 

Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Joachim Allard. I handläggningen har också föredragande jurist Fanny Forsling deltagit.

 

__________________________

Joachim Allard, beslutande
Fanny Forsling, föredragande