Remissyttrande - Framtidens dataskydd – Vid Skatteverket, Tullverket och Kronofogden (SOU 2023:100)

Remissyttrande: 2 maj 2024
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: 2024/74
Ert diarienr: Fi2023/03321

 

 

Konsumentverket har inga synpunkter.

__________________________

 

Detta yttrande har beslutats av Anna Stjärnhem, avdelningschef. Fredrika Björk har varit föredragande och Hans-Peter Engström, Kristofer Johannesson samt Åsa Persson har deltagit i arbetet.

 

__________________________

 

Anna Stjärnhem, beslutande
Fredrika Björk, föredragande