Remissyttrande - Höjd elberedskapsavgift

Remissyttrande: 10 januari 2024
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: 2024/32
Ert diarienr: KN2023/00026

 

Klimat- och näringslivsdepartementet

 

Konsumentverket har inga synpunkter.

 

__________________________

 

Detta yttrande har beslutats av generaldirektör Cecilia Tisell. I handläggningen har också föredragande stf generaldirektör Mia Ohlsson deltagit.

 

__________________________

Cecilia Tisell, beslutande
Mia Ohlsson, föredragande