Remissyttrande - Konsumentverkets remissyttrande gällande Remiss av betänkandet Speciallivsmedel till barn inom öppen hälso- och sjukvård (SOU 2023:71)

Remissyttrande: 30 april 2024
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: 2024/444
Ert diarienr: S2024/00105

 

 

Konsumentverket har inga synpunkter.

 

 

__________________________

 

Detta yttrande har beslutats av Cathrin Lundqvist, avdelningschef Avdelningen för kunskap och konsumentstöd. I handläggningen har också föredragande utredare Kristina Difs deltagit.

 

__________________________

 

Cathrin Lundqvist, beslutande
Kristina Difs, föredragande