Remissyttrande - Naturvårdsverkets skrivelse Ökad återvinning och återanvändning av elutrustning

Remissyttrande: 10 januari 2024
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: 2023/1595
Ert diarienr: KN2023/04051

 

Klimat- och näringslivsdepartementet

 

Konsumentverket har inga synpunkter.

 

__________________________

 

Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Cathrin Lundqvist. I handläggningen har också föredragande utredare Johan Jarelin deltagit.

 

__________________________

Cathrin Lundqvist, beslutande
Johan Jarelin, föredragande