Remissyttrande - Ökad kontroll över tandvårdssektorn (SOU 2023:82)

Remissyttrande: 11 januari 2024
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: 2024/43
Ert diarienr: S2023/03193

 

Socialdepartementet

 

Konsumentverket har inga synpunkter.

 

__________________________

 

Detta yttrande har beslutats av generaldirektör Cecilia Tisell. I handläggningen har också föredragande stf generaldirektör Mia Ohlsson deltagit.

 

__________________________

Cecilia Tisell, beslutande
Mia Ohlsson, föredragande