Kommunernas konsumentvägledning

Att vara konsument är inte lätt och alla köp blir inte lyckade. Tre av fyra konsumenter får årligen problem med något de köpt. Det kan både handla om trasiga varor och bristfälliga tjänster. Misslyckade köp av varor och tjänster kostar svenska konsumenter 50 miljarder kronor årligen.

I Sverige finns flera organisationer som erbjuder oberoende stöd till konsumenter. Kommunernas konsumentvägledning, Hallå konsument, ECC Sverige och de fyra konsumentbyråerna ger alla kostnadsfri hjälp till konsumenter i behov av stöd. De är beroende av och kompletterar varandra för att ge ett gott konsumentstöd.

Filmen nedan beskriver i korthet kommunernas konsumentvägledning. 

Många kommuner erbjuder sina invånare konsumentvägledning och kan ge ett mer personligt stöd än den nationella vägledningen samt vid behov erbjuda fysiska möten. Det är särskilt viktigt för konsumenter med särskilda behov, exempelvis personer med funktionsnedsättning eller språksvårigheter. Frågorna kan handla om hjälp med att reklamera en vara eller en tjänst och information om vilka rättigheter och skyldigheter konsumenten har. Ibland hjälper konsumentvägledarna till att tolka avtal och kan i vissa fall även medla mellan konsument och företag.

Flertalet kommuner arbetar också förebyggande genom att på olika sätt förmedla kunskap om konsumenträtt, reklam och påverkan, privatekonomi samt säker och miljömässigt hållbar konsumtion till exempelvis företagare, skolelever och föreningar.

Kontaktuppgifter till kommunernas konsumentvägledning finns på Hallå konsuments webbplats

Konsumentvägledarnas förening – yrkesförening för konsumentvägledare

Konsumentverkets stöd till kommunernas konsumentvägledning

PDF 1 MB. Öppnas i nytt fönster

Konsumentverket har ansvar för att stödja kommunernas konsumentvägledning med utbildning och information i frågor som rör konsumentskydd och konsumentlagstiftning. I det här dokumentet beskrivs vilken typ av stöd vi ger till konsumentvägledningen i kommunen.

Läget i landet - kommunernas konsumentvägledning

Rapporten innehåller en sammanfattning av årets kartläggning av den kommunala konsumentvägledningen (KVL). I bilagan Siffror per kommun finns tabeller med mer statistik uppdelat utifrån kommun.

Nationell konsumentvägledning

Hallå konsument/ECC Sverige – oberoende vägledning kring handel inom EU

Konsumenternas Försäkringsbyrå och Bank- och finansbyrå – oberoende vägledning kring bank och försäkringar

Konsumenternas Energimarknadsbyrå – oberoende vägledning inom el, gas och fjärrvärme

Telekområdgivarna – opartisk rådgivning om abonnemang för tv, telefoni och bredband

Senast granskad 28 april 2023