Läkemedel och medicinska produkter

Det finns olika lagar på området läkemedel och medicinska produkter som du som företagare behöver känna till. Läkemedelsverket har det huvudsakliga tillsynsansvaret över läkemedelslagstiftningen.

Relevanta lagar på området läkemedel och medicinska produkter

  • Läkemedelslagen (2015:315)
  • Marknadsföringslag (2008:486)
  • EU-förordning 2017/745 om medicintekniska produkter

Tillsynsansvar på området läkemedel och medicinska produkter

Läkemedelsverket har det huvudsakliga tillsynsansvaret över läkemedelslagstiftningen. De har även ansvar för lagstiftningen om medicintekniska produkter. Konsumentverket har ett parallellt tillsynsansvar utifrån reglerna i marknadsföringslagen.

Fick du svar på din fråga?

Vi vill alltid bli bättre!

Berätta hur du upplevde sidan och vad du letade efter. Var något extra bra eller borde vi förbättra något?

OBS! Skicka inte några personuppgifter.

  1. Vi raderar alla svar som innehåller personuppgifter.
  2. Allt du skickar till oss blir en offentlig handling.
  3. Vi svarar inte på frågor eller tar emot anmälningar här.
Senast granskad 19 mars 2024