Marknadsföring av medicinska produkter

Du som företagare måste ha koll på de högt ställda lagkrav som finns när du marknadsför läkemedel och produkter som påstås bota, lindra eller förebygga sjukdom. Det är främst krav i läkemedelslagen som gäller, men även regler i marknadsföringslagen är relevanta.

Lagen ställer höga krav på marknadsföring av läkemedel och på produkter som påstås bota, lindra eller förebygga sjukdom. Det är särskilt kraven i läkemedelslagen som gäller, men det finns även relevanta regler i marknadsföringslagen och i livsmedelslagstiftningen. 

Vad är ett läkemedel?

En produkt kan klassificeras som läkemedel på grund av vad produkten innehåller och på grund av vad produkten påstås ha för medicinsk effekt i exempelvis marknadsföring. Läkemedel måste vara godkänt och registrerat som läkemedel för att få marknadsföras eller saluföras.

Om marknadsföring av läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats

Produkter som påstås bota, lindra eller förebygga sjukdom

Alla påståenden som hänvisar till förbättrad hälsa kräver övertygande vetenskaplig bevisning som styrker att påståendena är sanna. Beviskravet är särskilt högt när det gäller medicinska produkter och när marknadsföringen riktas mot särskilt utsatta konsumenter, exempelvis sjuka eller äldre personer.

Det är du som företagare som marknadsför varan eller tjänsten som har bevisbördan för dina påståenden. Kan du inte presentera tillräcklig bevisning är de medicinska påståendena som används vilseledande och marknadsföringen otillåten.

Särskilda regler om livsmedel

Det är förbjudet att marknadsföra livsmedel på ett sätt som ger intryck av att livsmedlet kan lindra, bota eller förebygga sjukdom.

Om marknadsföring av livsmedel på Livsmedelsverkets webbplats

Om marknadsföring av livsmedel på Konsumentverkets webbplats

Mottagarens intryck avgör om påståenden är medicinska

Marknadsföring kan även vara vilseledande i situationer där framställningen innehåller korrekta uppgifter i sig men där uppgifterna presenteras på ett otydligt sätt. Avgörande för om marknadsföring är vilseledande eller inte är hur genomsnittskonsumenten uppfattar marknadsföringen vid en flyktig kontakt med framställningen. Du måste alltså kunna bevisa att det intryck som konsumenten får är korrekt.

Ditt ansvar som företagare

Du får inte hänvisa till nöjda kunder och deras uppfattning om dina produkter om det inte finns vetenskapliga bevis för att varan eller tjänsten har den effekt som påståendena ger intryck av.

Du kan även ha ett ansvar för medicinska påståenden som exempelvis en influencer förmedlar i reklam för dina produkter. Samma sak kan även gälla för andra som hjälper dig med utformningen av din marknadsföring, exempelvis en tidning. Det är därför viktigt att du kontrollerar vad slutresultatet, det vill säga konsumentens intryck, kommer bli innan marknadsföringen publiceras.

När marknadsföringen bryter mot lagen

Ansvar för marknadsföring av medicinska produkter

Vid marknadsföring av medicinska produkter är det Läkemedelsverket som har ansvar för tillsyn av reglerna i läkemedelslagen. Konsumentverket ansvarar för tillsyn av relevanta regler i marknadsföringslagen. Livsmedelslagstiftningen har Livsmedelsverket och kommunerna tillsynsansvar för.

Fick du svar på din fråga?

Vi vill alltid bli bättre!

Berätta hur du upplevde sidan och vad du letade efter. Var något extra bra eller borde vi förbättra något?

OBS! Skicka inte några personuppgifter.

  1. Vi raderar alla svar som innehåller personuppgifter.
  2. Allt du skickar till oss blir en offentlig handling.
  3. Vi svarar inte på frågor eller tar emot anmälningar här.
Senast granskad 19 mars 2024