Försäljning av abonnemang av hälsokostprodukter

Vid försäljning av abonnemang av hälsokostprodukter behöver du som företagare ge konsumenter viss information om abonnemang. Dessa krav följer av marknadsföringslagen och distansavtalslagen.

Du behöver ha koll på de informationskrav som gäller enligt lag när du säljer abonnemang av hälsoprodukter. Här listar vi några av de viktigaste punkterna. Mer information om de lagar som är relevanta finns här på webbplatsen.

Mer om regler för marknadsföring

Mer om distansavtalslagen

Abonnemangets viktigaste egenskaper

  • All information ska ges klart och begripligt och innan avtal om abonnemang ingås.
  • Om abonnemanget säljs tillsammans med andra produkter såsom ett provpaket eller välkomstgåva ska du även informera om abonnemangets viktigaste egenskaper. Det kan exempelvis vara abonnemangets bindningstid och villkoren för att säga upp abonnemanget. Den informationen ska vara lika framträdande som informationen om provpaketet och finnas i omedelbar anslutning till erbjudandet.
  • Om du i din marknadsföring använder dig av uttryck som ”prova gratis i 30 dagar” eller liknande ger du konsumenten intryck av att denne endast är bunden till ett kort tidsbestämt avtal som efter perioden upphör automatiskt. Om avtalet inte är kort och tidsbestämt kan marknadsföringen vara vilseledande om du inte samtidigt tydligt informerar om att konsumenten måste säga upp abonnemanget inom en viss tid efter dessa 30 dagar för att inte abonnemanget ska löpa vidare.

Abonnemangets pris

  • Innan ett avtal ingås ska du ge information om varans eller tjänstens pris och om det tillkommer kostnader för leverans samt andra tillkommande kostnader.
  • När prisuppgift om abonnemang lämnas ska kostnaden per faktureringsperiod och per månad anges.
  • Om du först erbjuder en inledande provperiod gratis eller till rabatterat pris ska information om abonnemangets normalpris visas lika framträdande som priset för provperioden.

Betalningsskyldighet

  • Du ska se till att konsumenten i samband med beställningen uttryckligen medger att beställningen är förenad med betalningsskyldighet.
  • Om beställningen görs genom att klicka på en knapp eller aktivera någon liknande funktion ska knappen eller den motsvarande funktionen märkas i väl läsbar form endast med orden ”beställning förenad med betalningsskyldighet” eller någon motsvarande otvetydig lydelse som anger att verkställandet av beställningen medför en betalningsskyldighet.
  • Om du inte följer detta är konsumenten inte bunden av avtalet eller beställningen.

Hälsopåståenden

Om du använder dig av hälsopåståenden i din marknadsföring finns särskilda regler som du behöver följa.

Mer om närings- och hälsopåståenden i marknadsföring

Senast granskad 23 maj 2024