Telekom

För företag

Inom området telekom har vi information om prisinformation, täckningsinformation, och marknadsföring.

Du behöver ha koll på flera lagar för att få reda på vad som gäller – både den specifika och den allmänna. Du som företagare är skyldig att hålla dig uppdaterad på lagstiftningen.

I menyn kan du läsa mer specifikt om vad som gäller för prisinformation, täckningsinformation, och marknadsföring.

Alla Konsumentverkets branschöverenskommelser, vägledningar och författningssamling inom området telekom

Senast granskad 16 juli 2019