Telekom

För företag

Inom området telekom har vi information om prisinformation, täckningsinformation, och marknadsföring.

Du behöver ha koll på flera lagar för att få reda på vad som gäller – både den specifika och den allmänna. Du som företagare är skyldig att hålla dig uppdaterad på lagstiftningen.

I menyn kan du läsa mer specifikt om vad som gäller för prisinformation, täckningsinformation, och marknadsföring.

Alla Konsumentverkets branschöverenskommelser, vägledningar och författningssamling inom området telekom

Senast granskad 17 juni 2020
Skriv ut