Telekom

Inom området telekom behöver du ha koll på flera lagar för att veta vad som gäller – både lagar som är mer allmänna och mer specifika. Det gäller till exempel regler för prisinformation, täckningsinformation, fiber och ändrat kanalutbud.

Är du konsument?

Den här sidan är riktad till företagare. Du hittar information till konsumenter på Konsumentverkets webbplats hallåkonsument.se

Som företagare är du skyldig att hålla dig uppdaterad på lagstiftningen. I menyn kan du läsa mer specifikt om vad som gäller för exempelvis prisinformation, täckningsinformation, fiber och ändrat kanalutbud.

Post- och telestyrelsens och Konsumentverkets synpunkter på teknikskiftet

Skrivelse om en ansvarsfull avveckling av 2G- och 3G-näten

Lagar du bör ha koll på

Alla Konsumentverkets branschöverenskommelser, vägledningar och författningssamling inom området telekom

Kartläggning av kundtjänster inom telekom

En kartläggning som Konsumentverket har genomfört under 2023 visar att konsumenter upplever stora problem i kontakten med företags kundtjänst. Den bransch som sticker ut mest är telekomsektorn, men även andra branscher förekommer.

Kartläggning Konsumentproblem i kundtjänst

Mer om konsumentproblem i kundtjänst här på webbplatsen

Senast granskad 23 maj 2024