Nedstängning av 2G och 3G-näten

Mobilnäten 2G och 3G kommer att stängas ner av operatörerna successivt. De allt högre kraven på snabb kommunikation gör att tekniken i näten behöver uppgraderas. All teknisk utrustning som bara kommunicerar via de gamla näten slutar att fungera och användare behöver se över sina kommunikationslösningar.

Den slutliga nedsläckningen av 2G-nätet i Sverige sker i december 2025 och fram till och med 2027, enligt mobiloperatörerna. 3G-nätet stängs successivt, vilket har påbörjats. Teknikskiftet sker även i utlandet. Det innebär att mobilen kanske inte fungerar om man åker utomlands, i alla fall inte äldre modeller som bara stödjer 2G eller 3G. All tal- och datakommunikation via 2G och 3G-näten upphör. Samtal (även nödsamtal), sms och surfning, från enheter med den tekniken slutar att fungera.

Bakgrunden till stängningen av 2G (även kallat GSM) och 3G-näten är att de allt högre kraven på snabb kommunikation gör att tekniken i näten behöver uppgraderas. Modernare tekniker som 4G och 5G är snabbare och bättre på att hantera många uppkopplade enheter och möjliggör samtal över wifi.

Nedstängningen påverkar många tekniska enheter

Äldre mobiltelefoner, datorer och surfplattor som inte stödjer 4G eller 5G kommer sluta att fungera. Även andra saker som kan styras på distans via mobilnätet påverkas. Man kan också behöva göra ändringar i sitt abonnemang för att det ska fungera med 4G och 5G. Här är några exempel på utrustning som kan omfattas:

 • Äldre mobiltelefoner
 • Datorer och surfplattor med SIM-kort
 • Routrar och USB-donglar
 • Värmepumpar som fjärrstyrs, exempelvis i stugan
 • Hemlarm
 • Robotgräsklippare
 • Spårtaggar för bilar, cyklar, djur
 • Videoövervakning
 • Åtelkameror
 • Personlarm
 • Trygghetstelefoner
 • Nödsamtal från bilar (så kallade eCall)

Konsumentproblem vid avvecklingen av 2G- och 3G-näten

Konsumentverket har granskat marknaden och funnit att många produkter som snart slutar fungerar fortfarande säljs, utan att företagen tydligt informerar om det. Företag som ingick i granskningen är inom telekombranschen, elektronikbranschen och annan detaljhandel som sport och fritid samt jakt och fiske.

PM - Konsumentproblem vid avvecklingen av 2G/3G-näten (pdf)

Kontrollera om utrustning fungerar med 4G/5G

En del utrustning kan gå att uppgradera så att den fungerar med 4G/5G. Det kan handla om att byta komponenter eller ändra inställningar. Går inte det behöver utrustningen bytas ut mot något modernare. Det finns fortfarande elektronisk utrustning till salu som endast stöder 2G/3G. Det är inte förbjudet att sälja mobiler som enbart stödjer de gamla näten men informationen om att mobilerna kommer att sluta fungera när näten läggs ner måste vara mycket tydlig. Det är viktigt för alla att kontrollera om den utrustning man har klarar 4G/5G, särskilt när det gäller samhällsviktiga funktioner. 

Krav på dig som företagare

Om du säljer utrustning måste du informera om utrustningens egenskaper. Informerar du felaktigt eller inte alls så anses marknadsföringen vara vilseledande och varan felaktig. Du behöver se över vilken information du ger om varor som endast stödjer 2G/3G- näten. Om du inte gör det har konsumenterna rätt att få fel åtgärdade. Tänk på det här:

 • Informera tydligt om varors egenskaper
 • Saknas stöd för 4G/5G måste informationen vara mycket tydlig
 • Om du har brustit i informationen bedömer Konsumentverket att du är skyldig att kompensera konsumenten, exempelvis med en annan vara som fungerar med 4G/5G eller genom att köpet hävs.

Mer information om avvecklingen av 2G/3G

Post- och Telestyrelsen (PTS) har ett regeringsuppdrag att följa avvecklingen av 2G- och 3G-näten samt vilka informationsinsatser som genomförs med anledning av avvecklingen. PTS har samlat information på sin webbplats.

Gemensam skrivelse från Konsumentverket och PTS (pdf)

Om teknikskiftet på PTS webbplats

Även branschorganisationen Techsverige har information på sin webbplats:

Dags att förbereda Sverige för övergången från 2G och 3G

Hög tid att byta ut utrustning & system beroende av 2G/3G

 

Senast granskad 23 maj 2024