Spel om pengar

Inom området spel om pengar har Konsumentverket information om hur aktörer får marknadsföra spel.

Du som företagare behöver ha koll på flera lagar för att få reda på vad som gäller – både den specifika spellagstiftningen och den allmänna marknadsföringslagstiftningen. Företagare är skyldiga att hålla sig uppdaterade på lagstiftningen.

Spellagen (2018:1138) omfattar spel om pengar, eller varor med ett värde i pengar, som tillhandahålls i Sverige. Spelet ska kräva en insats av deltagarna och möjligheten att vinna ska till någon del bero på faktorer som spelaren själv inte kan förutse eller kontrollera. Lotterier, kombinationsspel och vadhållning är kategorier av spel som omfattas av lagen. Olika former av förströelse-, sällskaps- eller datorspel omfattas exempelvis inte.  

För att tillhandahålla spel i Sverige krävs som huvudregel en licens utfärdad av Spelinspektionen.

Observera att lotterilagen (1994:1000) fortfarande gäller för de lotterier som har tillstånd enligt lotterilagen och inte har sökt licens enligt den nya spellagen ännu.

Relevanta lagar inom området spel

Fördelning av tillsynsansvar inom spelområdet

Inom spelområdet är tillsynsansvaret fördelat på flera olika myndigheter.

Konsumentverkets ansvar

Konsumentverket har delat tillsynsansvar tillsammans med Spelinspektionen över reglerna gällande marknadsföring av spel i spellagen. Myndigheten har det primära tillsynsansvaret över 15 kap. 1–3 §§ i spellagen. Paragraferna reglerar måttfull marknadsföring, direktreklam, informationsskyldighet och reklam riktad till barn och unga. Marknadsföring som strider mot dessa regler ska anmälas till Konsumentverket.

Spelinspektionens ansvar

Spelinspektionen har det huvudsakliga tillsynsansvaret över spellagen. Spelinspektionen ska kontrollera spelverksamheter och se till att de följer spellagen och att de föreskrifter och villkor som meddelats följs. Myndigheten har som uppgift att bevilja licens till spelbolag som ansöker om spellicens på den svenska marknaden. Spelinspektionen ska även utbilda och informera om den lagstiftning som rör spel samt informera regeringen om hur spelmarknaden utvecklas i Sverige och utomlands.

Kommunernas ansvar

Kommunerna bedriver tillsyn över registreringslotterier.

Granskningsnämnden för radio och tv

Nämnden granskar bestämmelserna om produktplacering och sponsring enligt radio- och tv-lagen.

Senast granskad 23 maj 2024