Livsmedel

Regler för livsmedel är omfattande och olika typer av livsmedel har olika lagstiftningar du som företagare behöver känna till. Livsmedelsverket, kommunerna och Konsumentverket har tillsynsansvar för olika delar på livsmedelsområdet.

Relevanta lagar inom området livsmedel

Regelverket på livsmedelsområdet är omfattande. Beroende på vilken typ av livsmedel som marknadsförs finns olika lagstiftningar som du som företagare behöver känna till, exempelvis:

 • Livsmedelslag (2006:804)
 • EU-förordning 178/2002 om allmänna principer och krav på livsmedelsområdet
 • EU-förordning 1169/2011 om livsmedelsinformation
 • EU-förordning 1924/2006 om närings- och hälsopåståenden
 • EU- förordning 609/2013 om livsmedel för barn, medicinska ändamål och viktnedgång
 • Lag (2013:1054) om marknadsföring av modersmjölksersättning och tillskottsnäring
 • EU-förordning 834/2007 om ekologisk produktion och märkning
 • Marknadsföringslag (2008:486)

Tillsynsansvar för livsmedel

På livsmedelsområdet är det Livsmedelsverket och kommunerna som har det primära tillsynsansvaret. Konsumentverket har parallellt med detta möjlighet att ingripa mot marknadsföring av livsmedel med stöd av marknadsföringslagen.

Fick du svar på din fråga?

Vi vill alltid bli bättre!

Berätta hur du upplevde sidan och vad du letade efter. Var något extra bra eller borde vi förbättra något?

OBS! Skicka inte några personuppgifter.

 1. Vi raderar alla svar som innehåller personuppgifter.
 2. Allt du skickar till oss blir en offentlig handling.
 3. Vi svarar inte på frågor eller tar emot anmälningar här.
Senast granskad 19 mars 2024