Alkohol

Inom området alkohol har Konsumentverket information om hur du får marknadsföra dina produkter.

Du behöver ha koll på flera lagar för att få reda på vad som gäller – både den specifika och den allmänna. Du som företagare är skyldig att hålla dig uppdaterad på lagstiftningen.

I menyn kan du läsa mer specifikt om vad som gäller när du ska marknadsföra alkohol i olika medier.

Relevanta lagar inom området alkohol

  • Marknadsföringslagen
  • Alkohollagen
  • Radio och tv-lagen
  • KOVFS 2016:1
  • Direktivet om audiovisuella medietjänster

Alla Konsumentverkets branschöverenskommelser, vägledningar och författningssamling inom området alkohol

Fördelningen av tillsynsansvar för alkohol

På alkoholområdet är tillsynsansvaret fördelat på flera olika myndigheter:

Konsumentverket

Konsumentverket har den centrala tillsynen över marknadsföringsreglerna. Myndigheten granskar marknadsföring i tidningar, på internet, tv och radio, på försäljnings- och tillverkningsställen, marknadsföring som sker genom direktreklam eller på platser dit allmänheten har tillträde. 

Konsumentverket och kommunen har ett delat tillsynsansvar mot den som har serveringstillstånd och marknadsföring som sker på eller i anslutning till serveringsställen.

Kommunerna

Kommunerna utövar tillsyn över marknadsföring av alkohol på eller i anslutning till serveringsställen. Kommunerna prövar och meddelar även serveringstillstånd samt ansvarar tillsammans med Polisen för den omedelbara tillsynen av ålderskontroll, försäljning av alkohol och den allmänna ordningen på serveringsstället.

Länsstyrelserna

Länsstyrelserna utövar tillsyn inom respektive län, har ett samordnande ansvar för kommunernas tillsyn och ska biträda kommunerna med råd.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten har ansvaret på en central (nationell) nivå för att all försäljning av alkohol sker ansvarsfullt och att lagar och bestämmelser på alkoholområdet efterlevs.

Myndigheten för radio och tv

Myndigheten för radio och tv har tillsyn över förbuden mot produktplacering och sponsring i radio- och tv-lagen.

Senast granskad 23 maj 2024