Marknadsföring av alkohol på internet

När du ska marknadsföra alkohol på internet, i sociala medier och i appar ska du följa de generella regler som gäller för all marknadsföring av alkohol. Utöver alkohollagen finns också våra allmänna råd.

Du måste uppfylla kravet på att marknadsföring av alkohol ska vara särskilt måttfull, även när du marknadsför produkter på internet. Det är inte heller tillåtet att rikta marknadsföring av alkohol särskilt till eller skildra barn och ungdomar som inte har fyllt 25 år. Förutom alkohollagens regler finns även våra allmänna råd, där vi ger vår syn på hur marknadsföring av alkohol på internet bör ske.

Våra allmänna råd gäller marknadsföring av alkoholdrycker till konsument:

  • Marknadsföring av alkoholdrycker och alkoholliknande preparat bör bara ske på platser där målgruppen eller minst 70 % av besökarna är över 25 år. 
  • Webbplatser som säljer eller huvudsakligen inriktas på marknadsföring av alkohol bör ha en funktion som kontrollerar åldern på besökaren.  
  • På webbplatser bör du undvika popup- eller take overannonser, eftersom de anses uppsökande och påträngande. 
  • Direktreklam är endast tillåtet om mottagaren först uttryckligen begärt att ta emot sådan marknadsföring. 
  • Se till att det tydligt framgår vad som är redaktionell text och vad som är marknadsföring. 
  • Vid marknadsföring på till exempel bloggar och i sociala medier är det extra viktigt att marknadsföring och redaktionell text och/eller privata inlägg inte förväxlas med varandra. Det är även viktigt att tänka på hur du uttrycker dig, vilka som ingår i målgruppen och vilka som tar del av innehållet. 
  • Även bilder i kommersiella annonser på internet ska följa "bildregeln" i 7 kap. 5 § 1 st. alkohollagen. Det innebär att bilden bara får visa varan eller råvaror som ingår i varan, enstaka förpackningar samt varumärke. Utöver "bildregeln" finns det ytterligare regler i alkohollagen som gäller för kommersiella annonser, men enbart i tidningar. En tidningsannons med alkoholreklam ska exempelvis ha en informationstext som varnar för intag av alkohol. Denna regel gäller även för tidningars nätupplagor.

I våra allmänna råd kan du läsa mer om marknadsföring på internet.

Konsumentverkets allmänna råd för marknadsföring av alkoholdrycker  (KOVFS 2016:1)

Fick du svar på din fråga?

Vi vill alltid bli bättre!

Berätta hur du upplevde sidan och vad du letade efter. Var något extra bra eller borde vi förbättra något?

OBS! Skicka inte några personuppgifter.

  1. Vi raderar alla svar som innehåller personuppgifter.
  2. Allt du skickar till oss blir en offentlig handling.
  3. Vi svarar inte på frågor eller tar emot anmälningar här.
Senast granskad 28 november 2022