Marknadsföring av alkohol i radio och tv

Du får inte marknadsföra alkoholdrycker eller alkoholliknande preparat i kommersiella annonser i radio-, tv och beställ-tv.

Lagar du bör ha koll på:

  • Marknadsföringslagen
  • Alkohollagen
  • Radio- och tv-lagen
  • Direktivet om audiovisuella medietjänster

Förbudet om kommersiella annonser i radio, tv och beställ-tv samt tv-sändningar över satellit står i 7 kapitlet 3 § första stycket alkohollagen. Av andra stycket i samma bestämmelse framgår att en leverantör av en videodelningsplattform inte får tillhandahålla sådana kommersiella annonser som avses i första stycket före, under eller efter användargenererade videor eller tv-program på plattformen.

Det finns också ett sponsringsförbud. Det står i radio- och tv-lagen och innebär att det är förbjudet att sponsra program i tv-sändningar, sökbar text-tv eller i beställ-tv. Förbudet gäller företag som har som huvudsaklig verksamhet att tillverka eller sälja alkoholdrycker eller tobaksvaror. Läs mer om detta i lagens 7 kapitel, 2 §.

Sändarlandsprincipen

Enligt direktivet om audiovisuella medietjänster gäller en så kallad sändarlandsprincip. Sändarlandsprincipen innebär att det är det landets lag som tv-sändningen kommer ifrån som gäller för marknadsföringen. Det medför att tv-sändningar från länder inom EU där alkoholreklam i tv är tillåtet även kan ses i svensk tv.

Direktivet om audiovisuella medietjänster

Fick du svar på din fråga?

Vi vill alltid bli bättre!

Berätta hur du upplevde sidan och vad du letade efter. Var något extra bra eller borde vi förbättra något?

OBS! Skicka inte några personuppgifter.

  1. Vi raderar alla svar som innehåller personuppgifter.
  2. Allt du skickar till oss blir en offentlig handling.
  3. Vi svarar inte på frågor eller tar emot anmälningar här.
Senast granskad 28 november 2022