Marknadsföring av alkohol i radio och tv

Du får inte marknadsföra alkoholdrycker eller alkoholliknande preparat i kommersiella annonser i radio-, tv och beställ-tv.

Lagar du bör ha koll på:

  • Marknadsföringslagen
  • Alkohollagen
  • Radio- och tv-lagen
  • Direktivet om audiovisuella medietjänster

Förbudet om kommersiella annonser i radio, tv och beställ-tv samt tv-sändningar över satellit står i 7 kapitlet 3 § första stycket alkohollagen. Av andra stycket i samma bestämmelse framgår att en leverantör av en videodelningsplattform inte får tillhandahålla sådana kommersiella annonser som avses i första stycket före, under eller efter användargenererade videor eller tv-program på plattformen.

Det finns också ett sponsringsförbud. Det står i radio- och tv-lagen och innebär att det är förbjudet att sponsra program i tv-sändningar, sökbar text-tv eller i beställ-tv. Förbudet gäller företag som har som huvudsaklig verksamhet att tillverka eller sälja alkoholdrycker eller tobaksvaror. Läs mer om detta i lagens 7 kapitel, 2 §.

Sändarlandsprincipen

Enligt direktivet om audiovisuella medietjänster gäller en så kallad sändarlandsprincip. Sändarlandsprincipen innebär att det är det landets lag som tv-sändningen kommer ifrån som gäller för marknadsföringen. Det medför att tv-sändningar från länder inom EU där alkoholreklam i tv är tillåtet även kan ses i svensk tv.

Direktivet om audiovisuella medietjänster

Senast granskad 23 maj 2024