Motor – bil, båt och motorcykel

När du som företagare säljer eller reparerar fordon gäller bland annat de allmänna reglerna i konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen. Det finns även särskilda branschöverenskommelser som komplement till lagarna.

Är du konsument?

Den här sidan är riktad till företagare. Du hittar information till konsumenter på Konsumentverkets webbplats hallåkonsument.se: Bilar

Du behöver ha koll på flera lagar för att hålla reda på vad som gäller – de som gäller specifikt för ditt område och de som gäller allmänt. Du som företagare är skyldig att hålla dig uppdaterad på lagstiftningen. Många företagare är med i en branschorganisation som ofta kan hjälpa sina medlemmar med rådgivning.

Reklamationsrätt och garantier

När du säljer ett fordon eller utför en reparation har konsumenten rätt att klaga på fel som fanns vid köpet eller som orsakats av en bristfällig reparation under förutsättning att felen uppstått inom tre års tid. Det kallas för reklamationsrätt och går enligt lagen inte att avtala bort

En garanti är ett frivilligt åtagande där du som företagare bestämmer vad garantin täcker och hur länge den gäller. Tänk på att reklamationsrätten gäller oavsett om du väljer att lämna en garanti eller inte. Om du till exempel lämnar ett års garanti kan konsumenten ändå reklamera ett fel efter ett och ett halvt år, under förutsättning att felet fanns från början. Om du köpt en garanti åt konsumenten via ett annat företag har konsumenten ändå rätt att vända sig till dig med sin reklamation.

Branschöverenskommelser

Eftersom konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen är allmänt formulerade så kan en branschöverenskommelse fungera som komplement och utveckla närmare vad som gäller mellan företaget och konsumenten inom ett specifikt område.

Konsumentverket har tillsammans med branschen träffat ett antal överenskommelser. Medlemsföretagen i branschorganisationerna åtar sig att följa dessa överenskommelser i och med sitt medlemskap. Överenskommelserna gäller också som god sed på marknaden, vilket innebär att de ska följas av alla företag.

Överenskommelserna inom motor berör bland annat:

  • Avtals- och leveransvillkor
  • Reparationsvillkor
  • Blanketter för konsumentköp
  • Varudeklaration för begagnad personbil
  • Villkor för garantier

Alla Konsumentverkets branschöverenskommelser, vägledningar och författningssamling inom området motor

Fick du svar på din fråga?

Vi vill alltid bli bättre!

Berätta hur du upplevde sidan och vad du letade efter. Var något extra bra eller borde vi förbättra något?

OBS! Skicka inte några personuppgifter.

  1. Vi raderar alla svar som innehåller personuppgifter.
  2. Allt du skickar till oss blir en offentlig handling.
  3. Vi svarar inte på frågor eller tar emot anmälningar här.
Senast granskad 17 april 2023