Miljöargument i bilreklam

Bilar utvecklas ständigt och deras miljöegenskaper förbättras vilket bidrar till att det blir mer komplicerat att marknadsföra bilars miljöegenskaper på ett korrekt sätt.

Branschorganisationen Bil Sweden har sammanställt en vägledning som du kan använda som stöd när du vill använda miljöargument i marknadsföring av personbilar, lastbilar och bussar. Syftet med vägledningen är att underlätta användningen av begripliga, sanningsenliga och relevanta miljöuttalanden om bilar. Den är tänkt att fungera som ett komplement till andra frivilliga uppförandekoder och ersätter inte lagstiftning, förordningar och föreskrifter.

Bil Swedens vägledning för användning av miljöuttalanden

Bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp i bilreklam

När du ska marknadsföra en ny personbil är du, i de flesta fall, skyldiga att ange bilens bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp. Du kan läsa om kravet i våra allmänna råd om information om nya personbilars bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp (KOVFS 2010:3).

Ladda ner KOVFS 2010:3

I digitala medier

Utifrån branschöverenskommelsen 2010:3 har motorbranschens Riksförbund MRF, i samarbete med oss, tagit fram en enklare vägledning för branschen om hur bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp ska anges i digitala medier. Vägledningen heter "Så här anger du bränsleförbrukning och koldioxid i din bilreklam".

Ladda ner vägledningen på Bil Swedens webbplats

Övrig lagstiftning du behöver ha koll på när du ska marknadsföra bilar

Marknadsföringslagen (2008:486) på riksdagens webbplats

ICC:s regler för reklam och marknadskommunikation

Nordiska konsumentombudsmännens vägledning kring användning av miljörelaterade påståenden i marknadsföring.

Vägledning från EU-kommissionen om tolkning av direktivet om otillbörliga affärsmetoder

Svensk Standard SS-EN ISO 14021/A1:2012

Läs mer om allmänna regler för marknadsföring

Senast granskad 7 februari 2018

Inte för dig?

I vår upplysningstjänst Hallå konsument hittar du information, guider och kontaktvägar.

Information om hållbart bilägande på Hallå konsument