Försäljning av fordon

Konsumentköplagen omfattar både nya och begagnade fordon, och den gäller oavsett vilken typ av fordon du som företagare säljer till en konsument. Om du säljer en bil, båt eller motorcykel har konsumenten därför alltid tre år på sig att klaga på fel som fanns redan vid köpet. Detta gäller oavsett om du lämnat någon garanti eller ej.

För företagare: Innehållet på den här sidan är riktat till företagare. Är du konsument och letar efter regler som gäller bilar, hittar du information på Hallå konsument, vår upplysningstjänst för konsumenter. Till Bilar på hallakonsument.se

Ursprungliga fel

Du har ansvar för ursprungliga fel som visar sig på fordonet. Här är några exempel på ursprungliga fel:

  • Fordonet är äldre eller har gått en längre sträcka än vad du angivit.
  • Fordonet behöver genomgå en reparation, men du undanhåller denna information.
  • Fordonets motor är skadad vid köpet. Efter några månader slutar den att fungera helt.

Om du har upplyst konsumenten om en trasig del på fordonet kan det inte räknas som ett ursprungligt fel. Var därför noggrann med att alltid använda ett skriftligt avtal och en varudeklaration så att det finns dokumentation på fordonets skick. Normalt slitage, skador på grund av olyckor eller felaktigt användande av fordonet räknas inte som ursprungliga fel.

Varudeklaration, VDN

Konsumentverket har ingått en branschöverenskommelse med Motorbranschens riksförbund, MRF, som trädde i kraft 1 juli 2019. Den innebär att du när du säljer en begagnad personbil till en konsument ska lämna en varudeklaration. Uppgifterna i varudeklarationen ska ange bilens skick vid säljtillfället, utifrån bilens ålder och körsträcka.

Glöm inte att lämna en undertecknad kopia av varudeklarationen till konsumenten.

En dialog mellan dig som bilhandlare och konsumenten om bilens skick minskar risken för missförstånd. Det kan också minska mängden klagomål och reklamationer på bilköp.

Här hittar du varudeklaration för begagnad personbil

Bilens livslängd

En begagnad bil kan ha brister utan att dessa ska anses utgöra fel som går att reklamera enligt konsumentköplagen. Detta med hänsyn tagen till bilens pris, ålder och körsträcka.

Den genomsnittliga livslängden för en bil är 15-20 år, beroende på modell och körsträcka, och en genomsnittlig årlig körsträcka är cirka 1250 mil per år, vilket innebär att en bil som gått 20 000-25 000 mil ofta börjar närma sig slutet av sin livscykel. Detta kan vara bra att informera konsumenten om.

Fel som visar sig det första halvåret

Om konsumenten klagar på ett fel under det första halvåret antas det ha funnits vid köpet. Det är då upp till dig som säljare att visa varför ett sådant antagande inte kan stämma, exempelvis om konsumenten använt fordonet på fel sätt.

Fel som visar sig under månad 7–36

Om ett fel visar sig i fordonet efter ett halvår är det upp till konsumenten att bevisa att felet fanns vid köpet. Det kan exempelvis göras med ett utlåtande från en verkstad. Bevisbördan ligger på konsumenten fram tills att reklamationsfristen löper ut, det vill säga tre år efter att konsumenten tog emot fordonet.

Här kan du läsa mer om ditt ansvar vid fel på fordon som konsumenten köpt

Senast granskad 20 augusti 2018