Ändring av kanalutbud

Om en kanal utgår, eller ersätts med en annan, i det kanalpaket som du som operatör erbjuder dina kunder måste du meddela kunderna innan förändringen sker.

Är du konsument?

Den här sidan är riktad till företagare. Du hittar information till konsumenter på vår upplysningstjänst Hallå konsuments webbplats: Till Bredband och tv-avtal på hallakonsument.se

En förändring kan till exempel innebära att du erbjuder kunderna en annan kanal istället. Du kan behöva ge kunderna ett prisavdrag, beroende på hur stor förändringen är.

Om det är en betydande ändring kan dina kunder även ha rätt att häva sitt avtal med ditt företag, allt beroende på hur avtalet ser ut och omständigheterna i övrigt.

Senast granskad 17 april 2023