Täckningsinformation för mobila tjänster

Täckningskartor och annan information om täckning för mobila tjänster ska vara utformad så att den ger konsumenten en rimlig förväntan på tjänsten.

Är du konsument?

Den här sidan är riktad till företagare. Du hittar information till konsumenter på Konsumentverkets webbplats hallåkonsument.se

Konsumentverket och mobiloperatörerna har tillsammans tagit fram en överenskommelse som gäller vid marknadsföring av mobila tjänster. Vid utformningen av täckningskartor ska beräkningen av täckningsnivåer baseras på vissa gemensamma antaganden. Bland annat ska täckningen redovisas i tre olika nivåer: bastäckning, god täckning och mycket god täckning.

I anslutning till täckningskartan ska konsumenten få allmän information om täckning och hur täckning och hastighet påverkas beroende på den utrustning som används. I överenskommelsen står det hur du ska formulera dig.

Marknadsföring av täckning och hastighet ska vara utformad på ett sätt som inte vilseleder konsumenten om tjänstens omfattning. Marknadsföringen ska inte heller utnyttja konsumentens bristande kunskap om förutsättningar för täckning. Detta gäller marknadsföring och information i alla medier som tv-reklam, telefonförsäljning och webbplats. 

 

Fick du svar på din fråga?

Vi vill alltid bli bättre!

Berätta hur du upplevde sidan och vad du letade efter. Var något extra bra eller borde vi förbättra något?

OBS! Skicka inte några personuppgifter.

  1. Vi raderar alla svar som innehåller personuppgifter.
  2. Allt du skickar till oss blir en offentlig handling.
  3. Vi svarar inte på frågor eller tar emot anmälningar här.
Senast granskad 17 april 2023