Prisinformation för telekomtjänster

Du är skyldig att lämna korrekt och tydlig prisinformation där du säljer produkten, till exempel på webbplatsen eller i butiken.

Är du konsument?

Den här sidan är riktad till företagare. Du hittar information till konsumenter på Konsumentverkets webbplats hallåkonsument.se

Du som tillhandahåller tv-, bredband- och telefontjänster ska hålla aktuell information om gällande priser och taxor för användning av tjänsten allmänt tillgänglig för konsumenten. Informationen ska vara tydlig, jämförbar och adekvat.

Totalkostnad för mobiltelefon med abonnemang

Vid ett kombinationserbjudande om att köpa en mobiltelefon tillsammans med ett abonnemang ska den minsta totala kostnaden redovisas. Den minsta totala kostnaden ska omfatta samtliga obligatoriska kostnader för erbjudandet. I det ingår engångskostnaden vid köp av mobiltelefon, tecknande av abonnemang och den fasta månadskostnaden under eventuell bindningstid. Mer information om detta finns i Konsumentverkets föreskrifter om prisinformation.

Föreskrift 2012:1 om prisinformation

PDF 172 KB. Öppnas i nytt fönster.

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om skyldigheten att lämna prisinformation och om beräkningsgrunderna för pris och jämförpris.

Ange samtliga kostnader för tv-abonnemang

I månadskostnaden för ett tv-abonnemang ska samtliga obligatoriska kostnader räknas med i prisuppgiften. Detta innebär att även avgiften för till exempel programkort ska ingå i prisuppgiften för månadskostnaden. Startavgift eller liknande ska också redovisas men ska anges separat.

Senast granskad 23 maj 2024