Marknadsföring i och av appar och digitalt innehåll

Marknadsföring i och av appar och digitalt innehåll omfattas av de allmänna marknadsföringsreglerna. Marknadsföringen får inte vara vilseledande eller aggressiv. Utöver detta finns en del specialregler inom området.

Exempel på digitalt innehåll är programvaror, appar, musik eller film som inte levereras på ett fysiskt medium, där leveransen sker genom nedladdning eller direktuppspelning.

Få konsumentens samtycke om att ångerrätt inte gäller

Konsumenten har ingen ångerrätt vid köp av digitalt innehåll men för att det ska gälla krävs det att du har lämnat korrekt information. Du måste även ha fått konsumentens samtycke om att ångerrätten inte gäller. Samtycket ska vara en aktiv handling från konsumenten och kan inte lämnas genom en förkryssad ruta. Informationen du är skyldig att lämna står i lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Du måste bland annat tydligt ange dina kontaktuppgifter och informera om kostnader för tjänsten. För digitalt innehåll finns det dessutom en särskild punkt du ska informera om:

  • Innehållets funktion och vilken maskin- och programvara som krävs för att spela upp det digitala innehållet.

Kommissionens mall för hur informationen kan se ut

Informera om kostnader i appar

I samband med att konsumenter köper och laddar ner appar är det viktigt att du tydligt informerar om vad som kostar och inte. Konsumentverket har tillsammans med EU-kommissionen och andra myndigheter tagit fram en ståndpunkt med riktlinjer för hur du ska informera konsumenter. De viktigaste punkterna är:

  • I spel som marknadsförs som gratis ska information lämnas om de verkliga kostnaderna.
  • Barn ska inte direkt uppmanas att köpa föremål eller övertala vuxna att köpa föremål åt dem.
  • Grundinställningen ska vara att köp måste godkännas aktivt och att debitering inte får ske automatiskt.
  • Näringsidkare ska ha en e-postadress så att konsumenten kan ta kontakt vid frågor eller klagomål.
Senast granskad 4 april 2018