Appar och digitalt innehåll

Marknadsföring i och av appar och digitalt innehåll omfattas av de allmänna marknadsföringsreglerna. Marknadsföringen får inte vara vilseledande eller aggressiv. Utöver detta finns en del specialregler inom området.

För företagare: Innehållet på den här sidan är riktat till företagare. Är du konsument och letar efter regler som gäller marknadsföring, hittar du information på Hallå konsument, vår upplysningstjänst för konsumenter. Till Marknadsföringslagen på hallakonsument.se

Exempel på digitalt innehåll är programvaror, appar, musik eller film som inte levereras på ett fysiskt medium, där leveransen sker genom nedladdning eller direktuppspelning.

Få konsumentens samtycke om att ångerrätt inte gäller

Ångerrätten gäller inte för avtal om digitalt innehåll om konsumenten har samtyckt till att leverans påbörjas och gått med på att det därigenom inte finns någon ångerrätt. Samtycket ska vara en aktiv handling från konsumenten och kan inte lämnas genom en förkryssad ruta. 

Avtal om digitalt innehåll ska skiljas från avtal om så kallade digitala tjänster. Som digitala tjänster räknas löpande avtal som till exempel sociala medier, abonnemangsavtal av streamingtjänster, molnlagring, webbaserad e-post och molnapplikationer. Undantaget för digitalt innehåll omfattar inte den typen av tjänster.

Du är enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler skyldig att lämna viss information. Du måste bland annat tydligt ange dina kontaktuppgifter och informera om kostnader för tjänsten. För digitalt innehåll finns det dessutom en särskild punkt du ska informera om:

  • Innehållets funktion och vilken maskin- och programvara som krävs för att spela upp det digitala innehållet, om du känner till eller rimligen borde känna till det.

Informera om kostnader i appar

I samband med att konsumenter köper och laddar ner appar är det viktigt att du tydligt informerar om vad som kostar och inte. Konsumentverket har tillsammans med EU-kommissionen och andra myndigheter tagit fram en ståndpunkt med riktlinjer för hur du ska informera konsumenter. De viktigaste punkterna är:

  • I spel som marknadsförs som gratis ska information lämnas om de verkliga kostnaderna.
  • Barn ska inte direkt uppmanas att köpa föremål eller övertala vuxna att köpa föremål åt dem.
  • Grundinställningen ska vara att köp måste godkännas aktivt och att debitering inte får ske automatiskt.
  • Näringsidkare ska ha en e-postadress så att konsumenten kan ta kontakt vid frågor eller klagomål.
Senast granskad 18 juni 2020