Digitalt innehåll och digitala tjänster

Reglerna för ångerrätt ser olika ut för digitala tjänster respektive digitalt innehåll och är även olika beroende på om betalningen har bestått av pengar eller personuppgifter.

Är du konsument?

Den här sidan är riktad till företagare. Du hittar information till konsumenter på Konsumentverkets webbplats hallåkonsument.se: Ångerrätt

Exempel på digitalt innehåll är en enstaka ljudbok eller film som laddas ned eller en direktsänd match. Digitala tjänster är exempelvis löpande avtal gällande sociala medier, abonnemangsavtal av streamingtjänster, molnlagring, webbaserad e-post och molnapplikationer.

Betalning med pengar eller personuppgifter

Enligt nya regler i lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen) kan konsumenter ha ångerrätt både när de har betalat med pengar eller om de i stället för att betala i pengar har tillhandahållit sina personuppgifter.

Exempel på tillhandhållande av personuppgifter kan vara att konsumenten har samtyckt till att ta emot marknadsföring. Det avser inte personuppgifter som behövs för att tjänsten ska fungera, till exempel att konsumenten registrerar ett konto.

När gäller inte ångerrätt för digitala tjänster?

Reglerna för ångerrätt ser olika ut för digitala tjänster respektive digitalt innehåll och beroende på om betalningen har bestått av pengar eller personuppgifter.

Om den digitala tjänsten utförs i utbyte mot personuppgifter och har fullgjorts saknas ångerrätt. Om den digitala tjänsten istället utförs mot pengar saknas ångerrätt om tjänsten har fullgjorts och konsumenten uttryckligen har samtyckt till att den börjar utföras och att det inte finns någon ångerrätt.

När gäller inte ångerrätt för digitalt innehåll?

För digitalt innehåll mot betalning gäller inte ångerrätten om konsumenten har samtyckt till att leverans påbörjas och gått med på att det därigenom inte finns någon ångerrätt samt har fått en bekräftelse/kopia på avtalet. Samtycket ska vara en aktiv handling från konsumenten och kan inte lämnas genom en förkryssad ruta.

Din skyldighet att informera har utökats

Det har även tillkommit fler punkter om information i distansavtalslagen. Du är bland annat skyldig att informera om dina kontaktuppgifter så att konsumenten enkelt kan få kontakt. Du ska informera om e-postadress och andra medel för kommunikation via internet som du tillhandahåller som konsumenten kan använda. Faxnummer behöver inte längre uppges.

Om priset har personanpassats för en viss konsument eller grupper av konsumenter på grund av automatiskt beslutsfattande (profilering) om konsumentbeteende ska du informera om det innan ett avtal ingås.

För digitalt innehåll och digitala tjänster ska information även lämnas om kompatibilitet mellan varor med digitala delar, digitalt innehåll och digitala tjänster, det vill säga vilken maskin- och programvara som krävs för att spela upp det digitala innehållet eller använda tjänsten, om du känner till eller borde känna till det.

Ytterligare informationskrav finns vad gäller rankning. Det ska översiktligt och i ett särskilt avsnitt i anslutning till sökresultatet beskrivas vilka parametrar som bestämmer rankningen, alltså rangordningen, av hur produkter/tjänster presenteras.

Vid så kallade marknadsplatser online (till exempel en webbplats eller app som kopplar ihop köpare och säljare men utan att konsumenten slussas vidare till den aktuella säljarens webbplats) finns ytterligare informationskrav som ska tydliggöra vem som är konsumentens avtalspart. Information ska i dessa fall lämnas om:

 • den som erbjuder är näringsidkare eller inte,
 • att konsumentskyddande regler inte gäller om säljaren inte är näringsidkare,
 • översiktlig information om vilka kriterier som bestämmer rankningen av hur olika alternativ presenteras och
 • om/hur skyldigheterna är uppdelade mellan näringsidkaren (säljaren) och marknadsplatsen online.

Informera om kostnader i appar

I samband med att konsumenter köper och laddar ner appar är det viktigt att du tydligt informerar om vad som kostar och inte. Konsumentverket har tillsammans med EU-kommissionen och andra myndigheter tagit fram en ståndpunkt med riktlinjer för hur du ska informera konsumenter. De viktigaste punkterna är:

 • I spel som marknadsförs som gratis ska information lämnas om de verkliga kostnaderna.
 • Barn ska inte direkt uppmanas att köpa föremål eller övertala vuxna att köpa föremål åt dem.
 • Grundinställningen ska vara att köp måste godkännas aktivt och att debitering inte får ske automatiskt.
 • Näringsidkare ska ha en e-postadress så att konsumenten kan ta kontakt vid frågor eller klagomål.

Fick du svar på din fråga?

Vi vill alltid bli bättre!

Berätta hur du upplevde sidan och vad du letade efter. Var något extra bra eller borde vi förbättra något?

OBS! Skicka inte några personuppgifter.

 1. Vi raderar alla svar som innehåller personuppgifter.
 2. Allt du skickar till oss blir en offentlig handling.
 3. Vi svarar inte på frågor eller tar emot anmälningar här.
Senast granskad 9 augusti 2023