Beviljade organisationsbidrag 2022

Konsumentverket har totalt beviljat 600 000 kronor i organisationsbidrag för 2022. De organisationer som ansökte under hösten 2021 om organisationsbidrag för 2022 valde att söka för ett år. Samtliga organisationsbidrag för 2023 kommer därmed att beslutas om senare. Då kan även beslut om del av bidragsanslaget för 2024 tas.

Följande organisationer beviljades organisationsbidrag för 2022.

Resenärerna (Tidigare Resenärsforum)

2022: 100 000
Resenärernas webbplats

Sveriges Konsumenter

2022: 100 000
Sveriges konsumenters webbplats

Äkta vara Sverige

2022: 100 000
Äkta vara Sveriges webbplats

Riksförbundet M Sverige

2022: 100 000
Riksförbundet M Sveriges webbplats

Sveriges Aktiesparares Riksförbund

2022: 100 000
Sveriges Aktiesparares riksförbunds webbplats

Gröna Bilister

2022: 100 000
Gröna Bilisters webbplats

 

Senast granskad 19 januari 2024