Beviljade verksamhetsbidrag 2022

Konsumentverket har totalt beviljat 11 459 000 i verksamhetsbidrag till organisationer för 2022. Beslut har också fattats för del av bidragen för 2023. Resterande del av verksamhetsbidragen för 2023 kommer att beslutas om senare. Då kommer Konsumentverket även att besluta om cirka hälften av bidragen för 2024.

Följande organisationer beviljades verksamhetsbidrag 2022. Några har även beviljats verksamhetsbidrag för 2023. 

Sveriges Konsumenter

2022: 5 259 000
Sveriges konsumenters webbplats

Naturskyddsföreningen

2022: 750 000
2023: 750 000
Naturskyddsföreningens webbplats

Fair Action

2022: 750 000
2023: 750 000
Fair Actions webbplats

Sveriges Aktiesparares Riksförbund

2022: 300 000
Sveriges Aktiesparares riksförbunds webbplats

Gröna Bilister

2022: 750 000
Gröna Bilisters webbplats

Villaägarnas Riksförbund

2022: 600 000
2023: 600 000
Villaägarnas Riksförbunds webbplats

Riksförbundet M Sverige

2022: 300 000
Riksförbundet M Sveriges webbplats

Resenärernas (Tidigare Resenärsforum)

2022: 300 000
Resenärernas webbplats

Föreningen Medveten Konsumtion

2022: 300 000
Föreningen Medveten Konsumtions webbplats

Äkta vara Sverige

2022: 250 000
Äkta vara Sveriges webbplats

Jordens Vänner

2022: 300 000
2023: 300 000
Jordens vänners webbplats

Eksam ideell förening för ekonomisk samverkan i Örebro

2022: 300 000
2023: 300 000
Eksams webbplats

Funktionsrätt Sverige

2022: 150 000
2023: 150 000
Funktionsrätt Sveriges webbplats

Astma- och allergiförbundet

2022: 150 000
Astma- och allergiförbundets webbplats

Spelberoendes Riksförbund

2022: 300 000
Spelberoende Riksförbunds webbplats

Svensk mat- och miljöinformation

2022: 150 000
Svensk mat- och miljöinformations webbplats

Riksföreningen Folkets Bio

2022: 150 000
2023: 150 000
Riksföreningens Folkets Bios webbplats

Unionen

2022: 150 000
Unionens webbplats för schyst resande

Supermiljöbloggen

2022: 150 000
Supermiljöbloggens webbplats

Svenska Celiakiungdomsförbundet 

2022: 100 000
Svenska Celiakiungdomsförbundets webbplats

 

Senast granskad 19 januari 2024