Stöd till kommuner

Konsumentverket har flera tjänster som ska förse de kommunala tjänstemännen med arbetsverktyg och information om bland annat konsumentlagstiftning och skuldsanering.

I vår instruktion från regeringen har vi fått i uppdrag att med utbildning och information stödja kommunernas konsumentverksamhet. Vi ska också enligt socialtjänstlagen stödja och vägleda den kommunala budget- och skuldrådgivningen. Vi erbjuder kompetensutvecklande verktyg, utbildningar och stöd för att de kommunala tjänstemännen ska ha kunskap inom yrkesrollen och vara uppdaterade kring lagstiftning inom konsumentområdet.

Vad är kommunal konsumentvägledning

Den kommunala konsumentvägledningen hjälper till med konsumentfrågor. Det kan handla om hjälp med att reklamera en vara eller en tjänst när konsumenten är missnöjd. Konsumentvägledaren kan då informera om vilka rättigheter konsumenten har och ibland kan de även medla mellan konsument och företag.

I förebyggande syfte kan konsumentvägledningen hjälpa till med information och avtalsgranskning inför ett köp. Konsumentvägledningen kan också förmedla kunskap om konsumenträttigheter till olika målgrupper via till exempel media, föreläsningar och sociala medier. Stödet från konsumentvägledningen kan vara utformat på olika sätt beroende på hur kommunen valt att organisera stödet. 

Läs mer om kommunal konsumentvägledning

Vad är budget- och skuldrådgivning

Budget- och skuldrådgivning är en obligatorisk kommunal service där konsumenten kan få ekonomisk rådgivning. Till exempel kan konsumenten få praktiska råd om hur hen ska hantera och prioritera sina skulder.

Budget- och skuldrådgivaren hjälper också till med ansökan om en skuldsanering samt omprövning och överklagan av beslut om skuldsanering. För de konsumenter som inte uppfyller skuldsaneringslagens krav eller inte vill ha skuldsanering kan rådgivaren ta fram andra förslag på lösning till exempel räkna fram realistiska betalningsförslag vid en frivillig överenskommelse. Rådgivaren kan också hjälpa till med att förhandla fram nya betalningsvillkor hos fordringsägarna.

Kommunerna har en skyldighet att erbjuda budget- och skuldrådgivning enligt socialtjänstlagen.

Läs mer om kommunens budget- och skuldrådgivning

Sök efter kommunal konsumentverksamhet på Hallå konsuments webbplats

Senast granskad 1 oktober 2018