Stöd till kommunernas konsumentverksamhet

På uppdrag av regeringen ger vi på konsumentverket stöd till kommunernas konsumentverksamhet. Genom information och utbildning stöttas konsumentvägledare och budget- och skuldrådgivare i deras viktiga arbete med att hjälpa konsumenter och rådsökande.

Vårt stöd till kommunerna består bland annat av informationsmaterial, kurser och webbinarier. Vi tillhandahåller olika system och en webbplats där konsumentvägledare och budget- och skuldrådgivare kan ta del av nyheter, diskutera aktuella frågor och rådfråga olika experter.

Utifrån vårt uppdrag som myndighet ger vi konsumentvägledarna och budget- och skuldrådgivarna kunskap och förutsättningar att utföra sitt arbete, så att de i sin tur kan hjälpa kommunens invånare på bästa sätt. Vi kompletterar varandra och tillsammans arbetar vi för att stötta Sveriges konsumenter.

Konsumentverkets stöd till kommunernas konsumentverksamhet

Konsumentverket har i uppdrag av regeringen att ge stöd till kommunernas konsumentvägledning och budget- och skuldrådgivning med utbildning och information i frågor som rör konsumentskydd och konsumentlagstiftning. Enligt socialtjänstlagen ska Konsumentverket också stödja och ge vägledning till kommunernas budget- och skuldrådgivning.

Stödet erbjuds i form av:

  • utbildningar på plats och via webb
  • expertstöd
  • handböcker och annat informationsmaterial
  • datasystem
  • utvärdering och metodutveckling

Kommunerna har, som arbetsgivare, det huvudsakliga ansvaret för att säkerställa att medarbetare inom konsumentvägledning och budget- och skuldrådgivning har tillräcklig kompetens och får den kompetensutveckling som behövs. Det kan handla om frågor som rör sekretess, dokumentation, gallring och arkivering samt argumentations-, presentations- och förhandlingsteknik. 

Portalen – en kunskapsbank för kommunal konsumentverksamhet

Portalen är en webbplats som drivs av Konsumentverket där konsumentvägledare och budget- och skuldrådgivare kan ta del av nyheter, diskutera aktuella frågor, rådfråga experter och hämta utbildnings- och informationsmaterial. Konsumentverket erbjuder även den kommunala konsumentverksamheten digitala verktyg för ärendehantering och administration.

______________________________________________________
Mer information om stödet till kommunernas konsumentverksamhet

Konsumentverkets stöd till kommunernas konsumentvägledning 

Årlig kartläggning av kommunernas budget- och skuldrådgivning

Konsumenternas budget- och skuldrådgivningen 

Rekommendationer för den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Vägledning för kommunal budget- och skuldrådgivning 

Årlig kartläggning av kommunernas konsumentvägledning

Konsumentvägledarnas förening

Yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare i kommunal tjänst 

______________________________________________________

Läs mer om kommunernas konsumentvägledning

Läs mer om Konsumentvägledning

Läs mer om kommunernas budget- och skuldrådgivning

Läs mer om vilket stöd Konsumentverket ger till kommunerna

Kontaktuppgifter till kommunernas konsumentvägledning och budget- och skuldrådgivning finns på Hallå konsuments webbplats.

Senast granskad 1 oktober 2018