Konsumentbeteende på digitala marknader

Digitaliseringen förenklar vardagslivet för många och ger konsumenterna tillgång till nya varor och tjänster via nya kanaler och aktörer. Men digitaliseringen är också förknippad med en del risker och problem, som till exempel integritets- och säkerhetsrisker, miljöbelastning och digitalt utanförskap för vissa konsumentgrupper.

Arbetet med temaområdet "Konsumentbeteende på digitala marknader" pågår under tre år. Det första året ligger fokus på att inventera området och kartlägga konsumenternas beteende på digitala marknader jämfört med icke-digitala marknader. Problemanalysen ska ligga till grund för det fortsatta arbetet.

Syftet är bland annat att identifiera konsumentbeteende i digitala miljöer, vad som påverkar konsumenters beteende när de agerar i digitala miljöer och vilka möjligheter och risker som är förknippade med detta.

Senast granskad 30 maj 2018