Regler för småhusentreprenad

Småhusentreprenader är tjänster du utför när du uppför eller gör en tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus. För dessa arbeten gäller de allmänna reglerna för konsumenttjänster, men det finns också särskilda bestämmelser.

Är du konsument?

Den här sidan är riktad till företagare. Du hittar information till konsumenter på Konsumentverkets webbplats hallåkonsument.se: Hantverkare och renovering

 • Ta dig tid att förklara för konsumenten vad småhusentreprenad innebär, och vilka rättigheter och skyldigheter ni har gentemot varande. Jämför gärna konsumentens valda entreprenadform i relation till andra entreprenadformer.

 • Använd gärna skriftliga avtal, så ni både kan bevisa vad ni har kommit överens om och för att förebygga eventuella missförstånd. Vid småhusentreprenad är det extra viktigt för dig som näringsidkare, då en specialregel i konsumenttjänstlagen ger konsumenten rätt om ni har delade meningar om vad ni har kommit överens om. Använd gärna entreprenadkontrakt ABS 18:

  Entreprenadkontrakt (ABS 18)

  DOCX 60 KB. Öppnas i nytt fönster.

  Detta formulär är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som en näringsidkare utför åt en konsument.

 • Var noga med att förtydliga och skriftligt ange vad vaga termer i avtalet som till exempel ”nyckelfärdigt hus" betyder.

 • Var noga med tiden, se till att informera konsumenten om när du tänker arbeta och om det blir något eventuellt uppehåll i arbetet.  Tänk på att höra av dig om när du inte kan komma och när du planerar att komma igen.

 • Uppstår behov av tilläggsarbete ska du alltid kontakta konsumenten. Sen är det upp till konsumenten att bestämma om arbetet ska göras eller inte. Var noga med att tala om vad kostnaden blir för tillägget. 

  Ändringar och tilläggsarbeten (ABS 18)

  DOCX 34 KB. Öppnas i nytt fönster.

  För husbyggen och tillbyggnadsarbeten finns allmänna bestämmelser för småhusentreprenad, ABS 18, med tillhörande kontraktsmall. Här kan du ladda ned kontraktsmallen och de allmänna bestämmelserna.

 • Tänk på att konsumenten har rätt att hålla inne 10 % av betalningen till dess entreprenaden godkänts. Konsumenten har också rätt att hålla inne betalning efter godkänd slutbesiktning motsvarande kostnaden för att åtgärda eventuella fel av mindre betydelse.

 • Det är konsumenten som i första hand har rätt att utse besiktningsman, om hen inte gör det kan ni tillsammans utse en besiktningsman. Kom ihåg att besiktningsmannen ska vara opartisk.

 • Fel som upptäcks vid besiktningen ska åtgärdas snarast efter att du fått besiktningsutlåtandet men senast inom två månader om det inte finns särskilda skäl för att förlänga tiden.

Mer information finns i vår broschyr ”Tips till dig som är bygghantverkare”

Fick du svar på din fråga?

Vi vill alltid bli bättre!

Berätta hur du upplevde sidan och vad du letade efter. Var något extra bra eller borde vi förbättra något?

OBS! Skicka inte några personuppgifter.

 1. Vi raderar alla svar som innehåller personuppgifter.
 2. Allt du skickar till oss blir en offentlig handling.
 3. Vi svarar inte på frågor eller tar emot anmälningar här.
Senast granskad 13 april 2023