Jämförpris för elavtal

Jämförpris är till för att konsumenten på ett enkelt sätt ska kunna jämföra olika elavtal. De regler som gäller för jämförpris för elavtal står i Konsumentverkets föreskrift om prisinformation.

Kovfs 2018:1 prisjämförelse av elavtal

PDF 17 KB. Öppnas i nytt fönster

Föreskrift om ändring i Konsumentverkets föreskrift KOVFS 2012:1 om prisinformation. Ändringen rör jämförpris för elavtal.

Så här anger du jämförpris för el:

  • Jämförpris ska grunda sig på den totala kostnad som konsumenten ska betala till elhandlaren för sin elkonsumtion.
  • Jämförpris för el ska anges i öre per kWh, vid en årlig förbrukning av 2000, 5000 och 20 000 kWh. 
  • Pris och jämförpris ska anges i omedelbar närhet till varandra, i stil och storlek som är lätt att läsa.
  • Du ska redovisa för vilken tidsperiod jämförpriset gäller.
  • I anslutning till jämförpriset ska du lämna information om att nätkostnaden inte ingår.
  • Jämförpris ska anges för alla elavtal som marknadsförs.
  • Om du i din marknadsföring erbjuder el riktat till konsumenter i Sveriges samtliga elområden ska du ange jämförpris för respektive elområde.

Undantag:

När du gör riktad marknadsföring, där du vet konsumentens faktiska förbrukning, behöver du bara ange jämförpris utifrån den årliga förbrukning som ligger närmast konsumentens faktiska förbrukning. Det vill säga 2000, 5000 eller 20 000 kWh.

Läs om prisinformationslagen

Läs om allmänna regler för jämförpris

Senast granskad 19 april 2018

Inte för dig?

I vår upplysningstjänst Hallå konsument hittar du information, guider och kontaktvägar.

Information om att välja elhandelsavtal