Om jämförpris för elavtal

Jämförpris är till för att konsumenten på ett enkelt sätt ska kunna jämföra olika elavtal. De regler som gäller för jämförpris för elavtal står i Konsumentverkets föreskrift om prisinformation.

Är du konsument?

Den här sidan är riktad till företagare. Du hittar information till konsumenter på Konsumentverkets webbplats hallåkonsument.se: Elavtal och energi

Kovfs 2018:1 prisjämförelse av elavtal

PDF 17 KB. Öppnas i nytt fönster.

Föreskrift om ändring i Konsumentverkets föreskrift KOVFS 2012:1 om prisinformation. Ändringen rör jämförpris för elavtal.

Så här anger du jämförpris för el:

  • Jämförpris ska grunda sig på den totala kostnad som konsumenten ska betala till elhandlaren för sin elkonsumtion.
  • Jämförpris för el ska anges i öre per kWh, vid en årlig förbrukning av 2000, 5000 och 20 000 kWh. 
  • Pris och jämförpris ska anges i omedelbar närhet till varandra, i stil och storlek som är lätt att läsa.
  • Du ska redovisa för vilken tidsperiod jämförpriset gäller.
  • I anslutning till jämförpriset ska du lämna information om att nätkostnaden inte ingår.
  • Jämförpris ska anges för alla elavtal som marknadsförs.
  • Om du i din marknadsföring erbjuder el riktat till konsumenter i Sveriges samtliga elområden ska du ange jämförpris för respektive elområde.

Undantag:

När du gör riktad marknadsföring, där du vet konsumentens faktiska förbrukning, behöver du bara ange jämförpris utifrån den årliga förbrukning som ligger närmast konsumentens faktiska förbrukning. Det vill säga 2000, 5000 eller 20 000 kWh.

Läs om prisinformationslagen

Läs om allmänna regler för jämförpris

Prisinformation - en vägledning

PDF. Öppnas i nytt fönster.

En vägledning med information om när och hur prisinformation ska ges och vilka specialregler som finns.

Studie från 2024 om jämförpris

Varannan elkonsument upplever att de har låg kunskap generellt om elavtal. Ännu fler upplever att det är svårt att jämföra elpriser. Upplevelsen att det är svårt att vara elkonsument är utbredd inom alla konsumentgrupper, men vanligare hos kvinnor än män. Betydelsen av elpriset när elavtal tecknas gör att jämförpriset är viktigt. Hur det presenteras för elkonsumenten är avgörande för förståelse och användning. Det visar en studie från Konsumentverket.

Studie från 2024 om elkonsumenten och jämförpris

Senast granskad 23 maj 2024