Forskning och rapporter

Här finns presentationer och sammanfattningar av våra största rapporter; konsumentrapporten, konsumenterna och miljön samt konsumentskada.
Medarbetare arbetar vid dator

Konsumentrapporten - kartläggning av 45 marknader

Konsumenterna och miljön

Konsumentrapporten 

I vår publikationsshop finns alla våra rapporter samlade. 
Alla rapporter i publikationsshoppen

Senast granskad 7 maj 2020