Rapporter

Konsumentverket tar varje år fram fördjupade analyser och rapporter inom aktuella områden. Vi genomför också kunskapsbyggande utredningar på uppdrag av regeringen.

Ett urval av våra aktuella och mest efterfrågade analysrapporter hittar du via länkarna nedan. Längst ner finns även en länk till en samlingssida för att söka ut alla våra rapporter grupperade per år. 

Bevakning av svåra konsumentmarknader

Välfungerande marknader gynnar konsumenter, företag och samhället. För att bevaka och analysera hur väl marknader fungerar genomför Konsumentverket en årlig undersökning där konsumenters erfarenheter på ett 40-tal marknader kartläggs.

Förutsättningar för konsumenter att göra väl avvägda val inför ett köp.

Förutsättningar för konsumenter att tillvarata sina rättigheter efter ett köp.

Andra rapporter från Konsumentverket

Uppföljande undersökning som visar att det är en försäljningskanal med lågt förtroende som leder in konsumenter i avtal de inte förstår eller är intresserade av.

Juridiska tjänster är en av de svåraste marknaderna för konsumenter. Konsumenter är relativt mer missnöjda efter köp av juridisk tjänst jämfört med andra tjänstemarknader.

I rapporten jämförs 28 olika marknader utifrån hur konsumenterna själva ser på sina möjligheter att göra val med miljöhänsyn.

Rapporten redogör för omfattningen av konsumentskadorna, både totalt och fördelat på olika marknader under ett år. 

Årlig kartläggning av den kommunala konsumentvägledningen (KVL), jämförelser med tidigare år och annan statistik.

Årlig kartläggning av den kommunala budget- och skuldrådgivningen (BUS), jämförelser med tidigare år och annan statistik.

Om digitaliseringen i samhället med fokus på trender och fenomen som i hög grad speglar hur digitaliseringen av marknaderna påverkar köpprocesserna.

Kartläggning av konsumenternas situation på 45 marknader med en fördjupning inom områdena skönhetsbehandlingar och tillgänglighet för buss- och tågresenärer med funktionsnedsättning.  

Sammanställning av alla Konsumentverkets rapporter grupperade per år.

Senast granskad 5 april 2022