Konsumentskada

Tre av fyra konsumenter får årligen problem med något de köpt. Konsumentverket har undersökt hur mycket de misslyckade köpen kostar. Kostnaden kallas för konsumentskada.

Undersökningen, som genomfördes 2017, visar att misslyckade köp av varor och tjänster kostar svenska konsumenter 50 miljarder kronor årligen. Det motsvarar 7 000 kronor per person.

Enbart problem med hantverkstjänster kostar konsumenterna cirka 10 miljarder kronor varje år. Andra köp som leder till stora kostnader är köp av bilar, fastighetsmäklartjänster samt mobiltelefoni och andra telekomtjänster.

Konsumentskadan har räknats ut genom att ta alla kostnader som problemet orsakat, plus det ekonomiska värdet av den tid som gått åt för att försöka lösa problemet, minus eventuell kompensation från företaget. Till grund för beräkningarna ligger en konsumentundersökning med över 4 000 respondenter mellan 18 och 75 år.

Av de 50 miljarderna står 39 miljarder för direkta omkostnader medan 11 miljarder motsvarar värdet på den tid konsumenter lagt ned på att försöka lösa problemen, totalt omkring 66 miljoner timmar.

Konsumentverket har utgått från EU-kommissionens metodologiska riktlinjer för att mäta konsumentskada.

Konsumentskaderapporten 2018

Läs och ladda ner rapporten i sin helhet.

Senast granskad 24 juni 2020