Statistik

Konsumentverket samlar in och bearbetar statistik om konsumentklagomål, konsumentproblem och hinder på olika konsumentmarknader.

Är du journalist och vill ta del av statistik, kontakta presstjanst@konsumentverket.se

Har du frågor om vår statistik kontaktar du statistik@konsumentverket.se

Konsumentklagomål

Varje år görs en sammanställning av statistik som bygger på klagomål till kommunernas konsumentvägledning samt till Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument.

Konsumentklagomål  – årssammanställning 2020

Klagomål på köp av begagnad bil och hantverkstjänster brukar vara det som flest konsumenter klagar på. Så har det sett ut sedan Konsumentverket började att sammanställa klagomålen till kommunernas konsumentvägledning och till Konsumentverkets egen upplysningstjänst Hallå konsument.

På grund av restriktionerna kring den rådande coronapandemin handlade det vanligaste klagomålet under 2020 istället om flygresor. Framförallt var det klagomål om försenad eller utebliven återbetalning för flygresor som aldrig blev av.

Pressmeddelande om flest klagomål på flygresor 2020

Konsumentklagomål - topplista 2020

Sammanställning av de varor och tjänster som flest konsumenter klagat på under 2020. 

Konsumentklagomål-topplista vara/tjänst 2020

Företagslistan - tio i topp

Vi sammanställer en aktuell tio i topp-lista över bolag som förekommer i anmälningar och klagomål inkomna till Konsumentverket och Hallå konsument. Listan uppdateras varje månad.

Det är viktigt att poängtera att varken anmälningar eller klagomål automatiskt betyder att konsumenten har rätt och bolaget fel. Den bedömningen görs endast av Allmänna reklamationsnämnden, ARN, eller domstol.

Anmälningar och klagomål - tio i topp (kommer senare i vår)

Senast granskad 3 mars 2021