Remissyttrande - Promemorian Höjd spelskatt

Remissyttrande: 10 oktober 2023
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: 2023/1176
Ert diarienr: Fi2023/02665

 

Finansdepartementet

 

Konsumentverket har inga synpunkter.

 

__________________________

 

Detta yttrande har beslutats av generaldirektör Cecilia Tisell. I handläggningen har också föredragande stf generaldirektör Mia Ohlsson deltagit.

 

__________________________

 

Cecilia Tisell, beslutande
Mia Ohlsson, föredragande