Remissyttrande - Remiss av rapporten Säker och effektiv tillgång till mätvärden på den svenska slutkundsmarknaden (Ei R2024:03)

Remissyttrande: 30 april 2024
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: 2024/400
Ert diarienr: KN2024/00551

 

 

 

kn.remissvar@regeringskansliet.se
kn.e.remissvar@regeringskansliet.se
sigrid.granstrom@regeringskansliet.se

 

 

 

Konsumentverket har inga synpunkter.

 

__________________________

 

Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Joachim Allard. I handläggningen har också föredragande juristen Emelie Neidre deltagit.

__________________________

Joachim Allard, beslutande
Emelie Neidre, föredragande