Marknadsföring av alkohol i radio och tv

Du får inte marknadsföra alkoholdrycker eller alkoholliknande preparat i kommersiella annonser i radio-, tv och beställ-tv.

För företagare: Innehållet på den här sidan är riktat till företagare. Är du konsument och letar efter regler som gäller marknadsföring, hittar du information på Hallå konsument, vår upplysningstjänst för konsumenter. Till Marknadsföringslagen på hallakonsument.se

Lagar du bör ha koll på:

  • Marknadsföringslagen
  • Alkohollagen
  • Radio- och tv-lagen
  • Direktivet om audiovisuella medietjänster

Förbudet om kommersiella annonser i radio, tv och beställ-tv samt tv-sändningar över satellit står i 7 kapitlet 3 § första stycket alkohollagen. Av andra stycket i samma bestämmelse framgår att en leverantör av en videodelningsplattform inte får tillhandahålla sådana kommersiella annonser som avses i första stycket före, under eller efter användargenererade videor eller tv-program på plattformen.

Det finns också ett sponsringsförbud. Det står i radio- och tv-lagen och innebär att det är förbjudet att sponsra program i tv-sändningar, sökbar text-tv eller i beställ-tv. Förbudet gäller företag som har som huvudsaklig verksamhet att tillverka eller sälja alkoholdrycker eller tobaksvaror. Läs mer om detta i lagens 7 kapitel, 2 §.

Sändarlandsprincipen

Enligt direktivet om audiovisuella medietjänster gäller en så kallad sändarlandsprincip. Sändarlandsprincipen innebär att det är det landets lag som tv-sändningen kommer ifrån som gäller för marknadsföringen. Det medför att tv-sändningar från länder inom EU där alkoholreklam i tv är tillåtet även kan ses i svensk tv.

Direktivet om audiovisuella medietjänster

Senast granskad 20 maj 2022