Transporttjänster

Inom området flyttjänster har Konsumentverket information om prisinformation, marknadsföring och avtalsvillkor.

Är du konsument?

Den här sidan är riktad till företagare. Du hittar information till konsumenter på Konsumentverkets webbplats hallåkonsument.se

Du behöver ha koll på flera lagar för att få reda på vad som gäller. Du som företagare är skyldig att hålla dig uppdaterad på lagstiftningen.

Här kan du läsa mer om vad som gäller inom prisinformation, marknadsföring och avtalsvillkor för flyttjänster.

BÖ 2010:09 Sveriges Åkeriföretag och Sveriges Möbeltransportörers Förbund

PDF 332 KB. Öppnas i nytt fönster.

Överenskommelse om allmänna bestämmelser som ska tillämpas av medlemsföretag i Sveriges Åkeriföretag och Sveriges Möbeltransportörers Förbund vid utförande av bohagsflytt åt konsumenter.

Fick du svar på din fråga?

Vi vill alltid bli bättre!

Berätta hur du upplevde sidan och vad du letade efter. Var något extra bra eller borde vi förbättra något?

OBS! Skicka inte några personuppgifter.

  1. Vi raderar alla svar som innehåller personuppgifter.
  2. Allt du skickar till oss blir en offentlig handling.
  3. Vi svarar inte på frågor eller tar emot anmälningar här.
Senast granskad 4 april 2023