Transporttjänster

Inom området flyttjänster har Konsumentverket information om prisinformation, marknadsföring och avtalsvillkor.

Är du konsument?

Den här sidan är riktad till företagare. Du hittar information till konsumenter på vår upplysningstjänst Hallå konsuments webbplats: Till hallakonsument.se.

Du behöver ha koll på flera lagar för att få reda på vad som gäller. Du som företagare är skyldig att hålla dig uppdaterad på lagstiftningen.

Här kan du läsa mer om vad som gäller inom prisinformation, marknadsföring och avtalsvillkor för flyttjänster.

BÖ 2010:09 Sveriges Åkeriföretag och Sveriges Möbeltransportörers Förbund

PDF 332 KB. Öppnas i nytt fönster

Överenskommelse om allmänna bestämmelser som ska tillämpas av medlemsföretag i Sveriges Åkeriföretag och Sveriges Möbeltransportörers Förbund vid utförande av bohagsflytt åt konsumenter.

Senast granskad 4 april 2023