Tillsyn av reserättigheter

Anmälningar från konsumenter, omvärldsbevakning och besök på till exempel flygplatser hjälper oss i arbetet med reserättigheter. Vi utövar även tillsyn av resenärers rättigheter.

Vi granskar att reseföretagens avtalsvillkor är skäliga och att deras marknadsföring inte är otillbörlig. Vi har också ansvar för tillsynen av resenärers rättigheter. Tillsynen innebär att vi tittar på om företaget ger resenärer information om deras rättigheter. Vi tittar även på om bolag nekar personer att gå ombord eller köpa biljett på grund av att personen är funktionshindrad eller har nedsatt rörlighet.

Arbete med anmälningar och omvärldsbevakning

Genom att konsumenter anmäler reseföretag till oss får vi upp ögonen för företag som missköter sig. Vi granskar alla anmälningar som kommer in till oss och det hjälper oss i vårt arbete. Arbetet sker även genom omvärldsbevakning där vi har kontakt med andra myndigheter och organisationer och genom att vi följer nyhetsrapportering. Arbetet sker även på plats genom att vi till exempel besöker flygplatser eller hamnar för att undersöka att all information om resenärers rättigheter finns tillgänglig.

Arbetet med tillsynsbesök på flygplatser har resulterat i att det finns anslag med information om passagerares rättigheter vid varje incheckningsdisk. Även hamnar har liknande inslag.

Läs om dina rättigheter inom resor på Hallå konsument

Anmäl reseföretag till Konsumentverket

Senast granskad 10 maj 2022