Tillsyn av reserättigheter

Anmälningar från konsumenter och omvärldsbevakning hjälper oss i arbetet med tillsyn av reserättigheter.

Vi granskar att reseföretagens avtalsvillkor är skäliga och att deras marknadsföring följer lagen. Vi har också ansvar för tillsynen av resenärers rättigheter. Tillsynen innebär att vi tittar på om företaget ger resenärer information om deras rättigheter. Vi tittar även på om bolag nekar personer att gå ombord eller köpa biljett på grund av att personen är funktionshindrad eller har nedsatt rörlighet.

Arbete med anmälningar och omvärldsbevakning

Genom att konsumenter anmäler reseföretag till oss får vi upp ögonen för företag som missköter sig. Vi granskar alla anmälningar som kommer in till oss och det hjälper oss i vårt arbete. Arbetet sker även genom omvärldsbevakning där vi har kontakt med andra myndigheter och organisationer och genom att vi följer nyhetsrapportering.

Läs om konsumenters rättigheter inom resor på vår webbplats hallåkonsument.se

Anmäl reseföretag till Konsumentverket

Senast granskad 26 mars 2024