Kläder och textilier

Kläder och textilier ska uppfylla vissa säkerhetskrav för att få säljas på den svenska marknaden. Generellt omfattas kläder och textilier av kraven i produktsäkerhetslagen. Du som företagare måste säkerställa att dina varor uppfyller kraven.

Är du konsument?

Den här sidan är riktad till företagare. Du hittar information till konsumenter på Konsumentverkets webbplats hallåkonsument.se: Produktsäkerhet

För att din vara ska anses säker behöver du bland annat säkerställa att utformning, egenskaper och tillverkning av varan är korrekt så att den uppfyller säkerhetskraven inom EU. Andra faktorer som spelar in för säkerheten är val av material, brandsäkerhet, krav på produktionskontroll samt riskbedömning av hur varan används.

Varors egenskaper kontrolleras lämpligen genom att du ber leverantören/tillverkaren visa upp ett godkänt provningsprotokoll enligt gällande standard. Alternativet är att du själv beställer en provning av varan vid ett kompetent provningsinstitut.

Det finns många standarder för kläder och textil. Vissa är kopplade till kvalitet och andra till säkerhetskrav för att minska risken för personskador. Mer om standardisering inom området textil finns hos Sveriges Institut för Standarder (SIS).

Standardutveckling Textil SIS/TK 160 på sis.se

Sammanställning lista med textilstandarder 2023 på sis.se

Märkning av textila produkter

Det finns särskilda lagkrav på märkning av textila produkter kopplat till EU:s fiberförordning, även kallad textilförordningen. Du kan läsa mer om fiberförordningen och regler för märkning av kläder här på vår sajt.

Mer om märkning av textila produkter

Mer om produktsäkerhet för dig som företagare

Vi har samlat viktig information om produksäkerhet för dig som företagare här på vår webbplats. Bland annat om hur du kommer igång med ditt säkerhetsarbete och vad du gör om du sålt en farlig vara eller tjänst. Du hittar även innehåll om säkerhetsstandarder, produktsäkerhetslagen och om vad som gäller för de olika rollerna tillverkare, importör och distributör.

Om produktsäkerhet för dig som företagare

Fick du svar på din fråga?

Vi vill alltid bli bättre!

Berätta hur du upplevde sidan och vad du letade efter. Var något extra bra eller borde vi förbättra något?

OBS! Skicka inte några personuppgifter.

  1. Vi raderar alla svar som innehåller personuppgifter.
  2. Allt du skickar till oss blir en offentlig handling.
  3. Vi svarar inte på frågor eller tar emot anmälningar här.
Senast granskad 7 februari 2024