Marknadskontroll av stolar

Stolar som säljs till konsumenter ska vara säkra och inte orsaka personskada. Konsumentverket har fått in anmälningar om stolar som har gått sönder vid användning. Vi genomför därför en marknadskontroll under 2023. Kontrollen syftar till att undersöka om stolarna uppfyller kraven i produktsäkerhetslagen och europeisk standard.

Stolar finns i de flesta hem och det är viktigt att de uppfyller säkerhetskraven. Konsumentverket har fått in flera anmälningar om stolar som har gått sönder vid användning. I vissa fall har benen lossnat eller vikt sig. I flera fall har provningsprotokoll, som visar att stolen uppfyller tillämplig säkerhetsstandard, saknats. En person som faller från en stol, och slår huvudet eller en annan del av kroppen i till exempel en möbel, vägg eller golv, kan skada sig allvarligt.

Stickprov i testlaboratorium

Med anledning av inkomna anmälningar och säkerhetsbrister genomför Konsumentverket under 2023 en marknadskontroll av stolars säkerhet. Det sker genom stickprov där vi köper in ett antal stolar för inomhusbruk som vi testar i ett testlaboratorium. Syftet är att undersöka om och hur de uppfyller kraven i produktsäkerhetslagen och tillämplig europeisk standard för konsumentbruk.

Säkerhetsstandard för stolar

En standard är ett hjälpmedel för att klara kraven i lagstiftningen. Följer du inte en standard måste du visa på annat sätt att produkten är säker. För stolar finns den europeiska standarden "SS-EN 12520:2016 Möbler för hemmiljö - Sittmöbler - Krav på hållfasthet, hållbarhet och säkerhet". Standarden ställer krav på bland annat mekanisk säkerhet, hållfasthet, stabilitet och märkning. Till standarden finns ett antal provmetoder för stolar som är avsedda för konsumentbruk respektive för offentlig miljö.

Regler och ansvar för säkra produkter

Samma regler för produktsäkerhet gäller inom hela EU/EES. I Sverige tillämpas de genom produktsäkerhetslagen. Oavsett om du är tillverkare, importör eller distributör har du ett ansvar för att de stolar du tillhandahåller är säkra.  

Viktigt att veta om produktsäkerhet

Till dig som är företagare finns viktig information om produktsäkerhet  på Konsumentverkets webbplats:

Där kan du läsa mer om bland annat: 

Vill du vara med och påverka standarder?

Du kan köpa standarder av Svenska Institutet för Standarder (SIS). Du kan också vara med och påverka standarder genom att bli medlem i den svenska tekniska kommittén för standardisering av möbler, SIS/TK 391.

Mer om den tekniska kommittén för standardisering på SIS webbplats

Konsumentverkets arbetsgrupp för marknadskontroll av stolar

Projektledare: Richard Staxler
Projektgrupp: Maria Holmberg, Anna-Carin Widmark och Eric Eklund

Har du frågor är du välkommen att kontakta Konsumentverket.

Telefon: 0771 - 42 33 00
E-post: konsumentverket@konsumentverket.se

Fick du svar på din fråga?

Vi vill alltid bli bättre!

Berätta hur du upplevde sidan och vad du letade efter. Var något extra bra eller borde vi förbättra något?

OBS! Skicka inte några personuppgifter.

  1. Vi raderar alla svar som innehåller personuppgifter.
  2. Allt du skickar till oss blir en offentlig handling.
  3. Vi svarar inte på frågor eller tar emot anmälningar här.
Senast granskad 22 december 2023