Informationskrav på webbplats vid försäljning av flygbiljetter

När du säljer flygbiljetter finns det krav på vilken information du måste ha på din webbplats. Det handlar om hur du anger priset, villkoren för biljetten och säkerhetsregler för personer med funktionshinder.

Är du konsument?

Den här sidan är riktad till företagare. Du hittar information till konsumenter på Konsumentverkets webbplats hallåkonsument.se: Resor

Det är viktigt att denna information är en del av själva köpbeslutet för konsumenten. Syftet är att konsumenten ska kunna jämföra pris, flygtider men också om det till exempel ingår bagage.

Information som måste finnas på webbplatsen där du säljer flygbiljetter

  • Det totala priset som ska betalas. Det inkluderar skatter och avgifter, tilläggsavgifter eller andra kostnader som är oundvikliga och förutsebara. Priset ska delas upp i passagerarpris, skatter, flygplatsavgifter och andra avgifter. Detta ska anges på ett klart och tydligt sätt i början av varje bokningsprocess.
  • Valfria pristillägg. Detta ska anges på ett klar och tydligt sätt i början av varje bokningsprocess.
  • Villkoren för flygbiljetten. Det inkluderar villkoren för flygbolaget som konsumenten köper biljetten av samt villkoren för just den biljettypen, exempelvis vad som gäller för bagage och av- och ombokning.

Information till personer med funktionshinder

Säkerhetsreglerna för transport av personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet ska finnas i tillgängligt format på webbplatsen. Där ska det även stå om det finns några begränsningar när det gäller transport av dessa personer eller hjälpmedel på grund av flygplanets storlek. Researrangörer som säljer paketresor ansvarar för att den här informationen finns på webbplatsen.

Senast granskad 23 maj 2024