Resegarantilagen

Resegarantilagen ställer krav på att arrangörer av paketresor och andra som förmedlar eller säljer så kallade sammanlänkade researrangemang ska ställa resegaranti.

Är du konsument?

Den här sidan är riktad till företagare. Du hittar information till konsumenter på Konsumentverkets webbplats hallåkonsument.se: Resor

Resegaranti innebär att resenärer får kompensation från resegarantin om deras resa ställs in eller avbryts på grund av att den som arrangerade paketresan eller förmedlade det sammanlänkade researrangemanget har gått i konkurs.

Det är Kammarkollegiet som är tillsynsmyndighet över resegarantilagen.

Information om resegaranti på Kammarkollegiets webbplats 

Resegarantilagen gäller

  • Paketresor bestående av minst två olika resetjänster. Resetjänsterna kan bestå av transport, boende, hyrbil eller en turisttjänst.
  • Sammanlänkade researrangemang.

Hela resegarantilagen på riksdagens webbplats

Resegarantilagen gäller inte

Resegarantin gäller inte för resor som består av endast transport eller boende, till exempel en reguljär flygbiljett.

Anmäl din verksamhet till Kammarkollegiet

Som näringsidkare är du skyldig att anmäla din verksamhet till Kammarkollegiet. Kammarkollegiet prövar frågan om resegaranti behöver ordnas för verksamheten. Därefter ska du kontakta en bank eller ett försäkringsbolag som kan ställa garantin åt dig.

Blanketter för att anmäla din verksamhet på Kammarkollegiets webbplats

Hur beräknas storleken på resegarantin

Storleken på resegarantin beräknas individuellt och baseras på de uppgifter du lämnar om din verksamhet till Kammarkollegiet.

Informera resenärer om resegarantin

Arrangören ska informera resenären om den resegaranti enligt resegarantilagen som gäller för paketresan eller det sammanlänkade researrangemanget. Informationen ska ges till resenären innan avtal om paketresa eller sammanlänkat researrangemang ingås via ett särskilt standardinformationsformulär, som du kan ladda ner här.

Standardformulär för att informera dina resenärer

I varje paketreseavtal ska det dessutom finnas information om vem som ansvarar för resegaranti.

Fick du svar på din fråga?

Vi vill alltid bli bättre!

Berätta hur du upplevde sidan och vad du letade efter. Var något extra bra eller borde vi förbättra något?

OBS! Skicka inte några personuppgifter.

  1. Vi raderar alla svar som innehåller personuppgifter.
  2. Allt du skickar till oss blir en offentlig handling.
  3. Vi svarar inte på frågor eller tar emot anmälningar här.
Senast granskad 23 maj 2024