Lekplatser

En lekplats ska vara säker. Den generella regeln är att barn ska skyddas från risker de inte själva kan förutse på lekplatsen.

För företagare: Innehållet på den här sidan är riktat till företagare. Är du konsument och letar efter regler som gäller produktsäkerhet, hittar du information på Hallå konsument, vår upplysningstjänst för konsumenter. Till Produktsäkerhet på hallakonsument.se

Det är fastighetsägaren som är ansvarig för att lekplatsen är säker. Fastighetsägaren kan vara en kommun, en skola, ett fastighetsbolag, en restaurang eller en bostadsrättsförening. I vissa fall kan en fastighetsägare föra över ansvaret för lekplatsens säkerhet på annan, till exempel kooperativ förskola. Detta ska i så fall stå i arrende- eller hyresavtalet. Konsumentverkets har skrivit en rapport om den senaste marknadskontrollen av lekredskap och lekplatser som gjordes 2015.

Rapport 2015:12 Marknadskontroll av lekredskap 2015

PDF 4 MB. Öppnas i nytt fönster

Marknadskontrollen visar på stora variationer i säkerhetsnivå mellan olika lekplatser. Många brister påträffades, men även goda exempel på lekplatser helt utan allvarliga säkerhetsbrister.

Det finns säkerhetskrav för både lekredskap och lekplatser.

  • Plan- och bygglagen kräver att lekplatser är säkert utformade och att de underhålls för att inte skaderisker ska uppkomma med tiden.
  • Produktsäkerhetslagen ställer krav på lekredskapens utformning. Produkterna måste vara säkra och får inte orsaka skada på person.
  • Som ett hjälpmedel för att uppnå säkerhetskravet i lagen finns en uppsättning svenska standarder för lekredskap och stötdämpande underlag.
    Standard SS-EN 1176-7 på SIS webbplats

De regler som gäller för lekplatser finns i foldern "Regler i Sverige för lekplatser och lekredskap" som tagits fram av Boverket, Konsumentverket och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Regler i Sverige för lekplatser och lekredskap

PDF 2 MB. Öppnas i nytt fönster

Om regler och lagar för lekplatser och lekredskap. Riktar sig till fastighetsägare, planerare, konstruktörer samt föräldrar och lärare.

Senast granskad 26 november 2019