Beviljade verksamhetsbidrag 2018

Följande organisationer beviljades verksamhetsbidrag under 2018.
 • Sveriges Konsumenter, 7 950 000 kronor
 • Föreningen Medveten Konsumtion Sverige, 800 000 kronor
 • Svenska Naturskyddsföreningen, 1 300 000 kronor
 • Villaägarnas riksförbund, 900 000 kronor
 • Äkta Vara, 400 000 kronor
 • Föreningen Gröna Bilister, 500 000 kronor
 • Svensk mat- och miljöinformation, 250 000 kronor
 • Resenärsforum, 250 000 kronor
 • Familjeslanten Gävle, 250 000 kronor
 • Svenska Celiakiförbundet, 250 000 kronor
 • Svenska Celiakiungdomsförbundet, 160 000 kronor
 • Cykelfrämjandet, 450 000 kronor
 • EKSAM, 250 000 kronor
 • Jordens Vänner, 250 000 kronor
 • Funktionsrätt Sverige (före detta Handikappförbunden), 250 000 kronor
 • Astma- och allergiförbundet, 240 000 kronor
 • Motorförarnas Helnykterhetsförbund, 250 000 kronor
 • Motormännens Riksförbund, 500 000 kronor
 • Svensk Cykling, 450 000 kronor
 • Dalarnas Bildningsförbund, 250 000 kronor

Följande fem organisationer fick under 2018 dela på de fyra miljoner som avsattes till arbete med information om produktionsvillkor i andra länder:

 • Fair Action, 1 500 000 kronor
 • Föreningen Fairtrade i Sverige, 900 000 kronor
 • Organisationen Fair Trade Återförsäljarna, 200 000 kronor
 • Unionen, 500 000 kronor
 • Swedwatch, 900 000 kronor
Senast granskad 8 juni 2020