Stöd till organisationer

Grupp med ungdomar

Konsumentverket har regeringens uppdrag att dela ut statligt stöd till organisationer på konsumentområdet. Stödet ska stimulera den ideella sektorn att jobba med frågor som tillvaratar konsumenternas intressen inom olika områden.

Varje år delas stöd ut i form av organisationsstöd och verksamhetsstöd. Beslut om stöd görs för ett år i taget och föregås av en ansökningsprocess som genomförs under augusti–september varje år. Beslut om vem som får stöd tas i januari.

Vem kan få stöd?

Stödet riktar sig till ideella organisationer i Sverige som helt eller delvis arbetar med konsumentfrågor. Både enskilda organisationer och samarbetsorgan för flera organisationer kan beviljas stöd. För att få stöd ska organisationen vara demokratiskt uppbyggd, partipolitiskt obunden och bedriver verksamhet utan vinstsyfte.

Vem har inte rätt till stöd?

Konsumentverket beviljar inte stöd till myndigheter, offentliga förvaltningar och andra skattefinansierade verksamheter, aktiebolag, stiftelser eller ekonomiska föreningar.

Krav på organisationer som beviljas stöd

  • Att meddela om verksamheten ändras.
  • Skyldighet att lämna en slutredovisning.
  • Lämna in de uppgifter som Konsumentverket begär in.
  • Betala tillbaka pengar som inte använts eller använts felaktigt.

Förordning (2007:954) om statligt stöd till organisationer på konsumentområdet på riksdagens webbplats.

Stöd till organisationer

PDF 1 MB. Öppnas i nytt fönster

I foldern hittar du kortfattad information om det ekonomiska stöd som Konsumentverket delar ut till ideella organisationer som helt eller delvis jobbar med konsumtionsfrågor.

Senast granskad 9 februari 2018