Bidrag till organisationer

Konsumentverket har regeringens uppdrag att dela ut statsbidrag till organisationer på konsumentområdet. Bidraget ska stimulera den ideella sektorn att jobba med frågor som tillvaratar konsumenternas intressen inom olika områden.

Varje år delas bidrag ut i form av organisationsbidrag och verksamhetsbidrag. Beslut om bidrag görs för ett år i taget och föregås av en ansökningsprocess som genomförs under augusti–september varje år. Beslut om vem som får bidrag tas i januari.

Vem kan få bidrag?

Bidraget riktar sig till ideella organisationer i Sverige som helt eller delvis arbetar med konsumentfrågor. Både enskilda organisationer och samarbetsorgan för flera organisationer kan beviljas bidrag. För att få bidrag ska organisationen vara demokratiskt uppbyggd, partipolitiskt obunden och bedriva verksamhet utan vinstsyfte.

Vem har inte rätt till bidrag?

Konsumentverket beviljar inte bidrag till myndigheter, offentliga förvaltningar och andra skattefinansierade verksamheter, aktiebolag, stiftelser eller ekonomiska föreningar.

Krav på organisationer som beviljas bidrag

  • Att meddela om verksamheten ändras.
  • Skyldighet att lämna en slutredovisning.
  • Lämna in de uppgifter som Konsumentverket begär in.
  • Betala tillbaka pengar som inte använts under bidragsåret eller använts felaktigt.

Förordning (2007:954) om statligt stöd till organisationer på konsumentområdet på riksdagens webbplats.

Stöd till organisationer

PDF 1 MB. Öppnas i nytt fönster

I foldern hittar du kortfattad information om det ekonomiska stöd som Konsumentverket delar ut till ideella organisationer som helt eller delvis jobbar med konsumtionsfrågor.

Senast granskad 25 januari 2019