Beviljade verksamhetsbidrag 2018

Här kan du läsa mer om de organisationer som får verksamhetsbidrag under 2018.

Organisationer som helt eller delvis arbetar med konsumentfrågor

Följande organisationer som helt eller delvis arbetar med konsumentfrågor beviljades verksamhetsbidrag under 2018:

 • Sveriges Konsumenter, 7 950 000 kronor
 • Föreningen Medveten Konsumtion Sverige, 800 000 kronor
 • Svenska Naturskyddsföreningen, 1 300 000 kronor
 • Villaägarnas riksförbund, 900 000 kronor
 • Äkta Vara, 400 000 kronor
 • Föreningen Gröna Bilister, 500 000 kronor
 • Svensk mat- och miljöinformation, 250 000 kronor
 • Resenärsforum, 250 000 kronor
 • Familjeslanten Gävle, 250 000 kronor
 • Svenska Celiakiförbundet, 250 000 kronor
 • Svenska Celiakiungdomsförbundet, 160 000 kronor
 • Cykelfrämjandet 450 000 kronor
 • EKSAM, 250 000 kronor
 • Jordens Vänner, 250 000 kronor
 • Funktionsrätt Sverige (före detta Handikappförbunden), 250 000 kronor
 • Astma- och allergiförbundet, 240 000 kronor
 • Motorförarnas Helnykterhetsförbund, 250 000 kronor
 • Motormännens Riksförbund, 500 000 kronor
 • Svensk Cykling, 450 000 kronor
 • Dalarnas Bildningsförbund, 250 000 kronor

Följande fem organisationer fick under 2018 dela på de fyra miljoner som avsattes till arbete med information om produktionsvillkor i andra länder:

 • Fair Action, 1 500 000 kronor
 • Föreningen Fairtrade i Sverige, 900 000 kronor
 • Organisationen Fair Trade Återförsäljarna, 200 000 kronor
 • Unionen, 500 000 kronor
 • Swedwatch, 900 000 kronor
Senast granskad 4 september 2019